"administrative proceedings" po polsku

EN

"administrative proceedings" - polskie tłumaczenie

EN

administrative proceedings {liczba mnoga}

volume_up
administrative proceedings

Przykłady użycia - "administrative proceedings" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI agree with the amendments introduced by this resolution, which will make it possible to prevent unnecessary parallel proceedings and administrative costs in this area.
Zgadzam się z poprawkami wprowadzonymi za pomocą przedmiotowej rezolucji, które pozwolą uniknąć dublowania procedur i kosztów administracyjnych w tej dziedzinie.
EnglishMoreover, it is fairly common for accidental failure to declare small sums, as in this case, to generally be treated exclusively within the scope of administrative proceedings.
Ponadto powszechna jest praktyka, że przypadkowe pominięcie w zeznaniu podatkowym niewielkich sum, jak w tym przypadku, podlega wyłącznie postępowaniu administracyjnemu.
EnglishThe basic objective of UOKiK is to act in the public interest, which means initiating administrative proceedings when the collective interests of consumers are violated.
Podstawowym zadaniem UOKiK w tym obszarze jest występowanie w interesie publicznym - to znaczy wszczynanie postępowań administracyjnych o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "administrative proceedings"

proceedings rzeczownik
administrative przymiotnik
administrative management rzeczownik
administrative manager rzeczownik
to take proceedings czasownik
administrative panel rzeczownik
court proceedings rzeczownik
debt enforcement proceedings rzeczownik
administrative coordinator rzeczownik
administrative expenditure rzeczownik
administrative law rzeczownik
administrative office rzeczownik
administrative unit rzeczownik
administrative level rzeczownik
Polish
administrative work rzeczownik
administrative director rzeczownik
administrative building rzeczownik
administrative law attorney rzeczownik
administrative malpractice rzeczownik