EN

administrative management {rzeczownik}

volume_up
administrative management
Some people believe that administrative management is the solution. That tells us how much importance they attach to fundamental rights.
Niektórzy wierzą, że zarządzanie administracyjne stanowi właściwe rozwiązanie, co pokazuje jaką wagę przywiązują do praw podstawowych.
Especially now, when the levels of funding are considerable, there is a great danger that its administrative management will also become more bureaucratic.
Szczególnie teraz, kiedy przeznaczone na ten projekt środki są znaczne, istnieje duże niebezpieczeństwo, że zarządzanie administracyjne tym projektem stanie się bardziej biurokratyczne.

Przykłady użycia - "administrative management" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSome people believe that administrative management is the solution. That tells us how much importance they attach to fundamental rights.
Niektórzy wierzą, że zarządzanie administracyjne stanowi właściwe rozwiązanie, co pokazuje jaką wagę przywiązują do praw podstawowych.
EnglishIn other respects, the first amending budget mainly concerns agencies and the administrative management of the Galileo Programme.
Jeśli chodzi o inne kwestie, pierwszy budżet korygujący dotyczy przede wszystkim poszczególnych agencji oraz administracyjnego zarządzania programem Galileo.
EnglishHarmonisation of management and administrative procedures on an EU-wide basis will also make the European transport system better and more efficient.
Harmonizacja zarządzania i procedur administracyjnych w skali całej UE także wpłynie na poprawę i zwiększenie wydajności europejskiego systemu transportowego.
English(CS) I supported the creation of the budget item for the Galileo Programme - expenditure on administrative management, as provided for in the Commission's revised proposal.
(CS) Poparłam powołanie punktu budżetu programu Galileo - wydatki na zarządzanie, jak to zostało opisane w zrewidowanym wniosku Komisji.
EnglishEspecially now, when the levels of funding are considerable, there is a great danger that its administrative management will also become more bureaucratic.
Szczególnie teraz, kiedy przeznaczone na ten projekt środki są znaczne, istnieje duże niebezpieczeństwo, że zarządzanie administracyjne tym projektem stanie się bardziej biurokratyczne.
EnglishHowever, I would like to stress that, in respect of the new Member States, the framework programme's shortcomings extend beyond the strictly administrative and management remit.
Chciałbym jednak podkreślić, że jeśli chodzi o nowe państwa członkowskie, to niedoskonałości programu ramowego wykraczają poza zwykłe kompetencje w zakresie administracji i zarządzania.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "administrative management"

administrative przymiotnik
management rzeczownik
total quality management rzeczownik
lean management rzeczownik
project management rzeczownik
hotel management rzeczownik
administrative manager rzeczownik
company management rzeczownik
administrative panel rzeczownik
administrative coordinator rzeczownik