"administrative level" po polsku

EN

"administrative level" - polskie tłumaczenie

EN

administrative level {rzeczownik}

volume_up
administrative level (też: instance)

Przykłady użycia - "administrative level" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishBut our Union is not an abstract construct; it is not just another administrative level of governance.
Nasza Unia nie jest jednak abstrakcyjną ideą; nie jest tylko kolejnym szczeblem administracyjnym sprawowania rządów.
EnglishGathering and exchanging evidence on effective strategies, policies and measures will help obtain support at administrative level and in different sectors.
Gromadzenie i wymiana dowodów potwierdzających skuteczność strategii pomoże uzyskać wsparcie na szczeblu administracyjnym i w różnych sektorach.
EnglishThe fight against poverty should not get stuck on the desks of statistics offices but should go down to the administrative level closest to the women who need them.
Walka z ubóstwem nie powinna utknąć na biurkach urzędów statystycznych, ale powinna zejść w dół, na szczebel administracyjny najbliżej kobiet, które potrzebują tej pomocy.
EnglishHowever, the Committee on Agriculture and Rural Development's amendments also contain wordings that we believe should be dealt with at an administrative level.
Jednak poprawki autorstwa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawierają również sformułowania regulujące sprawy, które naszym zdaniem powinny zostać załatwione na poziomie administracyjnym.
EnglishConsequently, I believe that it would be useful to reorganise these existing administrative structures at ministry level and apply stringent skills criteria for selecting staff.
Dlatego uważam, że zasadna byłaby reorganizacja struktur administracyjnych istniejących na szczeblu ministerialnym i stosowanie zaostrzonych kryteriów kwalifikacji w procesie naboru personelu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "administrative level"

administrative przymiotnik
level rzeczownik
level przymiotnik
to level czasownik
ground level rzeczownik
administrative management rzeczownik
entity level rzeczownik
administrative manager rzeczownik