"administrative building" po polsku

EN

"administrative building" - polskie tłumaczenie

EN

administrative building {rzeczownik}

volume_up
1. Administracja
administrative building
The European Parliament has three buildings - two Parliament buildings and one administrative building - one in Brussels, one in Strasbourg and one in Luxembourg.
Parlament Europejski ma trzy budynki - dwa budynki parlamentarne i jeden budynek administracyjny; jeden w Brukseli, jeden w Strasburgu i jeden w Luksemburgu.

Przykłady użycia - "administrative building" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Parliament has three buildings - two Parliament buildings and one administrative building - one in Brussels, one in Strasbourg and one in Luxembourg.
Parlament Europejski ma trzy budynki - dwa budynki parlamentarne i jeden budynek administracyjny; jeden w Brukseli, jeden w Strasburgu i jeden w Luksemburgu.
EnglishIn addition, the provincial governor of Kardzhali did not even allow us to hand in the petition in the actual administrative building and we were forced to meet out in the open.
Ponadto gubernator prowincji Kardzhali nie zgodził się nawet, żebyśmy zanieśli petycję do obecnego budynku rządowego i zostaliśmy zmuszeni spotkać się na zewnątrz.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "administrative building"

administrative przymiotnik
building rzeczownik
building przymiotnik
Polish
tenement building rzeczownik
team building rzeczownik
landmarked building rzeczownik
administrative management rzeczownik
body building przymiotnik
tall building rzeczownik
administrative manager rzeczownik
office building rzeczownik
Polish
large building rzeczownik
Polish
administrative panel rzeczownik