EN

adjournment {rzeczownik}

volume_up
In fact, the Rules of Procedure state that if an adjournment is to be requested, the President of the House must be informed 24 hours in advance.
W istocie Regulamin stanowi, że jeżeli wnioskuje się o odroczenie, przewodniczący Izby musi zostać poinformowany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
I therefore ask for the adjournment in order that we can conclude this or leave the door open to concluding it, with a first-reading agreement in July.
Proszę zatem o odroczenie, abyśmy mogli tę sprawę zakończyć lub też otworzyć drogę do jej zakończenia w pierwszym czytaniu w lipcu.

Przykłady użycia - "adjournment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAdjournment of the session
EnglishI therefore ask for the adjournment in order that we can conclude this or leave the door open to concluding it, with a first-reading agreement in July.
Proszę zatem o odroczenie, abyśmy mogli tę sprawę zakończyć lub też otworzyć drogę do jej zakończenia w pierwszym czytaniu w lipcu.
EnglishIn fact, the Rules of Procedure state that if an adjournment is to be requested, the President of the House must be informed 24 hours in advance.
W istocie Regulamin stanowi, że jeżeli wnioskuje się o odroczenie, przewodniczący Izby musi zostać poinformowany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
English. - Madam President, on behalf of the committee, I would like to request the adjournment of the final vote, under Rule 57(2).
w imieniu Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych - Pani Przewodnicząca! W imieniu mojej komisji pragnę wnieść o odroczenie ostatecznego głosowania na mocy art.
English. - (DE) Mr President, if that was not on behalf of the group, I move adjournment on behalf of the Group of the Greens/European Free Alliance.
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Jeśli nie było to w imieniu grupy, to wnoszę o odroczenie debaty w imieniu Grupy Zielonych/Wolnego Przymierza Europejskiego.

Synonimy (angielski) dla "adjournment":

adjournment