"ADHD" po polsku

EN

"ADHD" - polskie tłumaczenie

volume_up
ADHD {rzecz.} [skrót]
PL
PL

"ADHD" - angielskie tłumaczenie

volume_up
ADHD {n.} [skrót]
EN

ADHD {rzeczownik} [skrót]

volume_up
1. Medycyna
Moi koledzy wspominali o ADHD.
Teraz nazwaliby to pewnie ADHD.
And if you are a boy, you're four times as likely to be diagnosed with ADHD -- Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Jeżeli jesteś chłopcem masz czterokrotnie większe szanse by być zdiagnozowanym na ADHD, czyli nadpobudliwością ruchową.
PL

ADHD {nijaki} [skrót]

volume_up
1. Medycyna
ADHD
volume_up
ADHD {rzecz.} [skr.]
Colleagues have mentioned ADHD.
I think now they'd say she had ADHD.
Jeżeli jesteś chłopcem masz czterokrotnie większe szanse by być zdiagnozowanym na ADHD, czyli nadpobudliwością ruchową.
And if you are a boy, you're four times as likely to be diagnosed with ADHD -- Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Jeżeli jesteś chłopcem masz czterokrotnie większe szanse by być zdiagnozowanym na ADHD, czyli nadpobudliwością ruchową.
And if you are a boy, you're four times as likely to be diagnosed with ADHD -- Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Przykłady użycia - "ADHD" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd if you are a boy, you're four times as likely to be diagnosed with ADHD -- Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
Jeżeli jesteś chłopcem masz czterokrotnie większe szanse by być zdiagnozowanym na ADHD, czyli nadpobudliwością ruchową.
EnglishI think now they'd say she had ADHD.
EnglishColleagues have mentioned ADHD.
EnglishFirstly, we can consider the 435% increase we have seen in the rates of children with autism in the last 15 years and the rates of ADHD, which currently affects 3-5% of children.
Po pierwsze, musimy wziąć pod uwagę wzrost liczby dzieci z autyzmem rzędu 435% w ciągu ostatnich 15 lat, a także wskaźnika ADHD, które obecnie dotyka 3-5% dzieci.