"adenocarcinoma" po polsku

EN

"adenocarcinoma" - polskie tłumaczenie

EN

adenocarcinoma {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
Gruczolakorak żołądka
In an exploratory analysis, the extent of Avastin benefit on overall survival was less pronounced in the subgroup of patients who did not have adenocarcinoma histology.
We wstępnej analizie, wpływ produktu Avastin na czas przeżycia całkowitego był mniej widoczny w podgrupie pacjentów z rakiem o typie histologicznym innym niż gruczolakorak.

Przykłady użycia - "adenocarcinoma" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEfficacy of docetaxel in the treatment of patients with gastric adenocarcinoma
Skuteczność docetakselu w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem żołądka
EnglishEfficacy of docetaxel in the treatment of patients with gastric adenocarcinoma
Skuteczność docetakselu Docetaxel Winthrop w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem żołądka
EnglishTAXOTERE 75 mg/ m² in combination with cisplatin and 5-fluorouracil for gastric adenocarcinoma cancer
TAXOTERE 75 mg/ m² pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5- fluorouracylem w gruczolakoraku żołądka:
EnglishDocetaxel Winthrop 75 mg/ m² in combination with cisplatin and 5-fluorouracil for gastric adenocarcinoma cancer
Docetaxel Winthrop 75 mg/ m² pc. w skojarzeniu z cisplatyną i 5- fluorouracylem w gruczolakoraku żołądka:
EnglishGemcitabine is indicated for treatment of patients with locally advanced or metastatic adenocarcinoma of the pancreas.
Gemcytabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z gruczolakorakiem trzustki miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami.
English“Gemcitabine is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic adenocarcinoma of the pancreas”.
„ Stosowanie gemcytabiny jest wskazane w leczeniu pacjentów z lokalnie zaawansowanymi lub przerzutowymi postaciami gruczolakoraka trzustki ”.
EnglishGastric adenocarcinoma
EnglishOne colonic adenoma and one caecal adenocarcinoma recorded in rats at the dose of 1,500 mg/ kg/ day were not statistically significant.
Jeden przypadek gruczolaka okrężnicy i jeden przypadek gruczolakoraka kątnicy odnotowane u szczurów po podaniu dawki 1 500 mg/ kg mc. / dobę nie były statystycznie istotne.
EnglishIn an exploratory analysis, the extent of Avastin benefit on overall survival was less pronounced in the subgroup of patients who did not have adenocarcinoma histology.
We wstępnej analizie, wpływ produktu Avastin na czas przeżycia całkowitego był mniej widoczny w podgrupie pacjentów z rakiem o typie histologicznym innym niż gruczolakorak.

Synonimy (angielski) dla "adenocarcinoma":

adenocarcinoma