EN

additive {rzeczownik}

volume_up
Dopuszczony jako dodatek do żywności (E494).
Dopuszczony jako dodatek do żywności (E401).
We cannot allow the consumer to be misled by the food additive thrombin.
Nie możemy pozwolić, aby konsumenci byli wprowadzani w błąd za pomocą dodatku do żywności - trombiny.
Allergic symptoms can, however, be triggered by natural and artificial food additives, spices, pollens and other natural substances.
Symptomy alergii mogą jednakże, zostać wywołane naturalnymi lub sztucznymi dodatkami, przyprawami, pyłkami i innymi naturalnymi substancjami.

Przykłady użycia - "additive" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWhen used with hydrochlorothiazide, the effects of the two medicines were additive.
W skojarzeniu z hydrochlorotiazydem, działanie obu leków się kumulowało.
EnglishCarbamazepine: risk of hyponatraemia due to additive effect with hydrochlorothiazide.
Karbamazepina: ryzyko hiponatremii na skutek addytywnego działania z hydrochlorotiazydem.
EnglishIt has been shown to be additive in combination with didanosine, stavudine and lamivudine.
Wykazano jego działanie addycyjne w skojarzeniu z didanozyną, stawudyną i lamiwudyną.
EnglishIn addition, synergistic/ additive nephrotoxic effects can occur.
Dlatego nie zaleca się skojarzonego stosowania cyklosporyny i takrolimusu.
EnglishThe blood pressure lowering effects of irbesartan and thiazide-type diuretics are additive.
Działania obniżające ciśnienie krwi irbesartanu i tiazydowych leków moczopędnych sumują się.
EnglishIt has been shown to be additive in combination with didanosine, lamivudine and stavudine.
Wykazano także, że może działać addycyjnie w skojarzeniu z didanozyną, lamiwudyną i stawudyną.
EnglishA possible additive effect of antidepressants and sodium oxybate cannot be excluded.
Nie można wykluczyć możliwości addytywnego działania leków przeciwdepresyjnych i hydroksymaślanu sodu.
EnglishThe toxicity in combination with doxorubicin was additive and not synergistic.
Działanie toksyczne w przypadku leczenia skojarzonego z doksorubicyną było addytywne i niesynergistyczne.
EnglishWe cannot allow the consumer to be misled by the food additive thrombin.
Nie możemy pozwolić, aby konsumenci byli wprowadzani w błąd za pomocą dodatku do żywności - trombiny.
EnglishAn adjunctive therapy with a thiazide diuretic produces an additive-type of synergy.
Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów powoduje działanie synergiczne typu addycyjnego.
EnglishThe bronchodilation effect caused by a β -agonist was additive to that caused by montelukast.
Działanie rozszerzające oskrzela wywołane przez montelukast potęgowało efekt działania ß- agonisty.
EnglishAnd makeup is an additive process. ~~~ You have to build the face up.
Przy takim makijażu trzeba konstruować całą twarz.
EnglishAn adjunctive therapy with a thiazide diuretic produces an additive-type of synergy.
EMEA 2005 Leczenie skojarzone z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów powoduje działanie synergiczne typu addycyjnego.
EnglishConcomitant use of other beta-adrenergic containing drugs can have a potentially additive effect.
Korzyści z leczenia propionianem flutykazonu obejmują zminimalizowanie zapotrzebowania na steroidy doustne.
EnglishThe use of calcitonin in combination with bisphosphonates may result in an additive calcium-lowering effect. dic
Stosowanie kalcytoniny z bisfosfonianami może spowodować zwiększone obniżanie stężenia wapnia. cz
EnglishThe combination of the two active substances has an additive effect, reducing the blood pressure more than either medicine alone.
Hydrochlorotiazyd jest diuretykiem, który jest innym typem leku przeciwnadciśnieniowego.
EnglishOther antihypertensive drugs Additive effect.
Inne leki przeciwnadciśnieniowe Nasilenie działania.
English. - Today, Parliament voted to block the authorisation of thrombin for use as a food additive.
na piśmie. - Parlament zagłosował dzisiaj za zablokowaniem dopuszczenia trombiny do stosowania jako dodatku do żywności.
EnglishIn addition, there is a potential for a pharmacodynamic interaction to occur during co- administration due to additive renal effects.
Ponadto, w skojarzonym leczeniu możliwe jest wzajemne nasilenie oddziaływania leków na nerki.
EnglishThat's, in the additive, about 25 percent of our problem.

"additive effect" - polskie tłumaczenie

volume_up
additive effect
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"additive package" - polskie tłumaczenie

volume_up
additive package
Polish
Więcej chevron_right

"additive processes" - polskie tłumaczenie

volume_up
additive processes
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "additive":

additive
English
addition
additional
English
additionally
English