"additional information" po polsku

EN

"additional information" - polskie tłumaczenie

EN

additional information {rzeczownik}

volume_up
additional information
Additional information on the individual active substances of the fixed dose combination
Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych preparatu złożonego
Additional information on special populations.
Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych populacji pacjentów
Additional information on special populations.
Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych populacji:

Przykłady użycia - "additional information" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).
EnglishAdditional information on the individual active substances of the fixed dose combination
Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych preparatu złożonego
EnglishYour page title gives Google additional information about the content of the page.
Tytuł strony stanowi dla Google dodatkową informację na temat jej treści.
EnglishThis requires a good deal of time, including additional information and clarifications.
To zajmuje wiele czasu, wliczając w to dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
EnglishAdditional information about QT prolonging medicinal agents, is provided in Section 4.4.
Dodatkowe informacje o preparatach wydłużających QT podano w punkcie 4. 4.
EnglishRegarding those concrete cases mentioned, we will provide additional information.
Jeśli chodzi o konkretne przypadki, o których wspomniano, chciałbym podać dodatkowe informacje.
EnglishAdditional information on the individual active substances of the fixed dose combination
Dodatkowe informacje o poszczególnych substancjach czynnych preparatu złożonego o stałej dawce
EnglishIf you've been seconded abroad, you are advised to seek additional information.
Jeśli oddelegowano Cię za granicę, warto zasięgnąć dodatkowych informacji w swoim urzędzie skarbowym.
EnglishFor additional information contact your healthcare professional.
W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
EnglishAnd he knew her, he would have been able to furnish additional information about her.
Znał ją, mógłby dostarczyć dodatkowych informacji o niej.
EnglishThere may be additional information in those leaflets about situations when Norvir should be avoided.
Ulotki te mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, kiedy nie należy stosować leku Norvir.
EnglishFor additional information on the co-administration with corticosteroids, see section 4.5.
Dodatkowe informacje na temat jednoczesnego podawania z kortykosteroidami znajdują się w punkcie 4. 5.
EnglishMadam President, I am going to limit myself to contributing some additional information to this debate.
Pani przewodnicząca! Ograniczę się do wniesienia w tę debatę kilku dodatkowych informacji.
EnglishFor additional information on the co-administration with corticosteroids, see section 4.5.
Dodatkowe informacje dotyczące stosowania w skojarzeniu z kortykosteroidami znajdują się w punkcie 4. 5.
EnglishConsumers can consult a website or other source for additional information if required.
W razie konieczności konsumenci mogą znaleźć dodatkowe informacje na stronie internetowej lub z innego źródła.
EnglishPlease read this section for additional information.
Należy zapoznać się z tym punktem, aby uzyskać więcej informacji.
EnglishThere is important additional information about how to take FOSAVANCE in the enclosed package leaflet.
Inne dodatkowe ważne informacje o tym jak należy przyjmować lek FOSAVANCE podane są w załączonej ulotce.
EnglishThere is important additional information about how to take ADROVANCE in the enclosed package leaflet.
Inne dodatkowe ważne informacje o tym jak należy przyjmować lek ADROVANCE podane są w załączonej ulotce.
English(RO) Thank you for the specifications, but I would have liked to have had some additional information.
(RO) Dziękuję za podzielenie się tymi szczegółami, chciałabym jednak poznać kilka dodatkowych informacji.
EnglishIf your network continues to experience this message in error, please send us additional information.
Jeśli na skutek błędu ten komunikat jest nadal wyświetlany w Twojej sieci, prześlij nam dodatkowe informacje.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "additional information"

information rzeczownik
additional przymiotnik
for your information
additional time rzeczownik
additional bed rzeczownik
Polish
additional payment rzeczownik
Polish
weather information rzeczownik
Polish