EN

addicted {przymiotnik}

volume_up
addicted
Now this is a very rare cancer, this BRD4-addicted cancer.
Rak uzależniony od BRD4 jest bardzo rzadki. ~~~ Rak uzależniony od BRD4 jest bardzo rzadki.
I'm addicted, because even though I know I'm losing my grip on reality, I still crave more.
Jestem uzależniony, ponieważ pomimo tego że tracę kontakt z rzeczywistością, wciąż pragnę więcej.

Przykłady użycia - "addicted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt has also reminded us of how addicted we have become to air transportation.
To przypomniało nam również, jak bardzo staliśmy się uzależnieni od transportu lotniczego.
EnglishPeople who smoke become addicted to nicotine, a chemical in tobacco.
Osoby palące uzależniają się od nikotyny – substancji chemicznej zawartej w tytoniu.
EnglishThese are opium-addicted people on the roofs of Kabul 10 years after the beginning of our war.
Ci ludzie na dachu Kabulu, 10 lat po rozpoczęciu naszej wojny, są uzależnieni od opium.
EnglishHere in the Western world, we are addicted to eating meat: a massive waste of resources.
W zachodnim świecie jesteśmy uzależnieni od jedzenia mięsa i jest to ogromne marnotrawstwo zasobów.
EnglishI'm addicted, because even though I know I'm losing my grip on reality, I still crave more.
Jestem uzależniony, ponieważ pomimo tego że tracę kontakt z rzeczywistością, wciąż pragnę więcej.
EnglishVideo games give an awful lot of other things too, and that's why people get so addicted.
Gry wideo dają nam wiele innych rzeczy do robienia, dlatego też ludzie się tak od nich uzależniają.
EnglishNow this is a very rare cancer, this BRD4-addicted cancer.
Rak uzależniony od BRD4 jest bardzo rzadki. ~~~ Rak uzależniony od BRD4 jest bardzo rzadki.
EnglishFive per cent of men and 1% of women are addicted to alcohol.
Pięć procent mężczyzn i 1% kobiet jest uzależnionych od alkoholu.
EnglishFor instance, you could find women who feel "addicted" in their 20s when it was cloudy in Bangladesh.
Możecie na przykład znaleźć 20-letnie kobiety, które w pochmurne dni w Bangladeszu czuły się "uzależnione".
EnglishThe problem lies with us: we've become addicted to experts.
Problem tkwi w nas; uzależniliśmy się od ekspertów.
EnglishThis BRD4-addicted cancer was growing throughout his left lung, and he had a chest tube in that was draining little bits of debris.
Ten nowotwór powiązany z BRD4 zarastał mu lewe płuco. ~~~ Dren odprowadzał małe fragmenty resztek.
EnglishNow we're sort of addicted to the book thing.
EnglishToday many of these children are addicted to drugs like heroin, and they are destitute, like these young men in the image.
Dziś, wiele tych dzieci jest uzależnionych od heroiny oraz pozostawionych bez środków do życia, tak jak ci na zdjęciu.
EnglishIt creates people -- when you manipulate incentives to get people to do the right thing -- it creates people who are addicted to incentives.
Tworzy to ludzi -- gdy manipulujesz zachętami by robili właściwe rzeczy -- tworzy to ludzi uzależnionych od zachęt.
EnglishAlso, the number of people addicted to gambling is likely to rise, as for many, online gambling is very convenient.
Ponadto liczba osób uzależnionych od hazardu będzie prawdopodobnie wzrastać, gdyż dla wielu z nich gry hazardowe online są rozwiązaniem bardzo wygodnym.
EnglishSuboxone is part of a medical, social and psychological treatment programme for patients addicted to opiate (narcotic) drugs.
Suboxone jest częścią programu leczenia farmakologicznego, społecznego i psychologicznego dla pacjentów uzależnionych od narkotyków opioidowych.
EnglishAnd when professions are demoralized, everyone in them becomes dependent on -- addicted to -- incentives and they stop asking "Is it right?"
'" I kiedy zawody zostają zdemoralizowane, każdy, kto je wykonuje, staje się zależny -- uzależniony -- od nagród i przestaje pytać "czy to jest właściwe?
EnglishIn Germany alone, 200 000 people have been officially categorised as addicted to gambling, and young people are increasingly falling prey to this addiction.
W samych Niemczech oficjalnie zaklasyfikowano jako uzależnione od hazardu 200 tysięcy osób, a ofiarami tego uzależnienia coraz częściej pada młodzież.
EnglishInstead of talking about symptoms, it is time to get serious about the disease: the fact that we have used all the easy oil and are still addicted to the stuff.
Zamiast rozmawiać o objawach, czas zająć się chorobą - czyli tym, że zużyliśmy już całą łatwą do wydobycia ropę, a nadal jesteśmy od niej uzależnieni.

"addicted people" - polskie tłumaczenie

volume_up
addicted people
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"addicted person" - polskie tłumaczenie

volume_up
addicted person
Polish
Więcej chevron_right

"addicted women" - polskie tłumaczenie

volume_up
addicted women
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "addict":

addict
addiction
addictive