"added time" po polsku

EN

"added time" - polskie tłumaczenie

EN

added time {rzeczownik}

volume_up

Przykłady użycia - "added time" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI am confident that the cultural programme will be added in three years' time.
Ufam, że w ciągu trzech lat dołączy do nich program kulturalny.
EnglishBut we also, in that period of time, added two more members to the nuclear club: Pakistan and North Korea.
Jednak oprócz tego, w tym czasie włączyliśmy do Klubu Atomowego jeszcze dwóch członków: Pakistan i Północną Koreę.
EnglishProtocols have since been added to it over time.
Z biegiem lat dodawano do niej kolejne protokoły.
EnglishAlso, when mobile collaborators add text, you will not see the presence of their cursor, though their text will be added in real-time.
Ponadto gdy współpracownicy korzystający z urządzeń przenośnych będą dodawać tekst, nie będzie widać ich kursora, ale tekst będzie dodawany w czasie rzeczywistym.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "added time"

added przymiotnik
Polish
time rzeczownik
time przymiotnik
Polish
prothrombin time rzeczownik
at that time przysłówek
Polish
by the time spójnik
in no time przysłówek
to have a good time czasownik
in next to no time przysłówek
with time
all the time przysłówek
common time rzeczownik