EN

add-ons {liczba mnoga}

volume_up
add-ons (też: extensions)
It is not satisfactory to solve these problems with add-ons or additional offers of services which do not protect everyone.
Tych problemów nie da się rozwiązać poprzez same rozszerzenia usług lub dodatkowe oferty na usługi, które nie wszystkim zapewniają ochronę.
add-ons

Przykłady użycia - "add-ons" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGoogle does not make any warranties or guarantees about any add-ons.
Firma Google nie udziela żadnych gwarancji dotyczących jakichkolwiek dodatków.
EnglishDisable all other add-ons to see whether a specific add-on conflicts with Toolbar.
Wyłącz wszystkie inne dodatki, aby sprawdzić, czy jeden z nich nie wchodzi w konflikt z paskiem narzędzi Toolbar.
EnglishThey're locked in because so many add-ons and other company stuff locks into the old 1982 chassis.
Są zablokowani, ponieważ tak wiele dodatków i produktów innych przedsiębiorstw opiera się na starym podwoziu z 1982 r.
EnglishHowever, you can still add similar functionality to the browser by trying one or more of the following Firefox add-ons:
Możesz jednak dodać do przeglądarki podobne funkcje, wypróbowując następujące dodatki dla przeglądarki Firefox:.
EnglishCreating a new Firefox profile allows you to start Firefox with a clean slate, without any of your settings or add-ons.
Utworzenie nowego profilu przeglądarki Firefox umożliwia uruchomienie jej w pierwotnym stanie, bez żadnych ustawień czy dodatków.
EnglishIt is not satisfactory to solve these problems with add-ons or additional offers of services which do not protect everyone.
Tych problemów nie da się rozwiązać poprzez same rozszerzenia usług lub dodatkowe oferty na usługi, które nie wszystkim zapewniają ochronę.
EnglishAlways be careful when installing add-ons as they may cause security, performance, or instability issues.
Przy instalowaniu dodatków należy zawsze zachować ostrożność, ponieważ mogą być one powodem problemów związanych z bezpieczeństwem, wydajnością lub stabilnością.

Synonimy (angielski) dla "add-on":

add-on

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "add-ons"

add czasownik
Polish