EN

adapters {liczba mnoga}

volume_up
adapters
adapters
adapters
Vial adapters with needles + 6 alcohol wipes
łączniki fiolki z igłą + 6 wacików nasączonych alkoholem
adapters
adapters

Przykłady użycia - "adapters" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOpen only one of the vial adapters by peeling back the protective cover.
Otworzyć tylko jeden adapter do fiolek odrywając osłonkę ochronną.
Englishglass containers: powder 10 oral applicators: solvent 10 transfer adapters 10 x 1 dose (1 ml)
szklanych pojemników: proszek 10 doustnych aplikatorów: rozpuszczalnik 10 łączników 10 x 1 dawka (1 ml)
Englishglass containers: powder 25 oral applicators: solvent 25 transfer adapters 25 x 1 dose (1 ml)
szklanych pojemników: proszek 25 doustnych aplikatorów: rozpuszczalnik 25 łączników 25 x 1 dawka (1 ml)
Englishglass containers + 5 oral applicators + 5 transfer adapters
EnglishVial adapters with needles + 6 alcohol wipes
łączniki fiolki z igłą + 6 wacików nasączonych alkoholem
EnglishWe'll come with a design challenge and we find the champion adapters in the natural world, who might inspire us.
Pojawimy się z projektanckim wyzwaniem i znajdziemy mistrzów adaptacji w świecie przyrody, którzy będą mogli nas zainspirować.
EnglishThe hundreds of millions of useless chargers and adapters in Europe place a ridiculous burden on the environment and, at the same time, are an expensive irritation for consumers.
Setki milionów bezużytecznych ładowarek i przejściówek w Europie to bezsensowne obciążenie dla środowiska i jednocześnie kosztowny kłopot dla konsumentów.

Synonimy (angielski) dla "adaptation":

adaptation
adapted
English