EN

adapter {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
adapter (też: cap, cover, socket, top)
adapter (też: adaptor)
volume_up
złodziejka {f.} [pot.] (kontakt)
adapter (też: adaptor)
adapter (też: adaptor)
2. IT
adapter (też: card, tab)
Monochrome Display and Parallel Printer Adapter
karta grafiki monochromatycznej i portu równoległego
karta grafiki monochromatycznej
udoskonalona karta graficzna
Leave the adapter in the plastic packaging and do not touch the spike of the adapter.
Pozostawić adapter w plastikowym opakowaniu unikając dotykania kolca adaptera.
Take a standard disposable 1 ml syringe with luer nozzle and connect it to the adapter (3).
Przygotuj adapter, usuń osłonę z igły adaptera i wkłuj igłę w środek korka (1).
Do not remove the adapter from the plastic packaging.
Adapter powinien pozostać w plastikowym opakowaniu.
3. Technika
PL

adapter {męski}

volume_up
1. ogólne
adapter (też: gramofon)
2. IT
adapter (też: karta)
Pozostawić adapter w plastikowym opakowaniu unikając dotykania kolca adaptera.
Leave the adapter in the plastic packaging and do not touch the spike of the adapter.
Przygotuj adapter, usuń osłonę z igły adaptera i wkłuj igłę w środek korka (1).
Take a standard disposable 1 ml syringe with luer nozzle and connect it to the adapter (3).
Adapter powinien pozostać w plastikowym opakowaniu.
Do not remove the adapter from the plastic packaging.

Przykłady użycia - "adapter" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishF Click the vial adapter, still attached to the syringe, onto the powder vial.
F Nałożyć łącznik, z przymocowaną przez cały czas strzykawką, na fiolkę z proszkiem.
EnglishSlowly draw back all the solution through the vial adapter into the syringe.
Powoli wciągnąć cały roztwór, przez nasadkę fiolki, z powrotem do strzykawki.
EnglishLeave the adapter in the plastic packaging and do not touch the spike of the adapter.
Pozostawić adapter w plastikowym opakowaniu unikając dotykania kolca adaptera.
EnglishThe pack includes an oral dosing syringe and a syringe-adapter for the bottle.
Opakowanie zawiera strzykawkę do podania doustnego i łącznik do połączenia z butelką.
EnglishThe adapter is placed in the neck of the bottle and the syringe attached to this.
Łącznik umieszcza się w szyjce butelki, do tego dołącza się strzykawkę.
EnglishI If you use a vial adapter, unscrew the vial adapter with the empty vial.
I W przypadku użycia łącznika, należy go odkręcić wraz z pustą fiolką od strzykawki.
EnglishRemove the vial with the vial adapter from the pre-filled syringe before injection.
Przed wstrzyknięciem należy odłączyć fiolkę z łącznikiem fiolki od ampułko- strzykawki.
EnglishThis will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.
W ten sposób uzyskamy pewność, że łącznik znajduje się w butelce we właściwej pozycji.
EnglishThis will make sure that the bottle adapter fits in the bottle in the right position.
W tej sposób łącznik zostanie umieszczony na butelce we właściwej pozycji.
Englishx (1 vial + 1 pre-filled syringe + 1 vial adapter with needle + 2 alcohol wipes)
x (1 fiolka + 1 ampułkostrzykawka + 1 łącznik fiolki z igłą + 2 waciki nasączone alkoholem)
EnglishTake a standard disposable 1 ml syringe with luer nozzle and connect it to the adapter (3).
Przygotuj adapter, usuń osłonę z igły adaptera i wkłuj igłę w środek korka (1).
EnglishIf you use a vial adapter, tip the syringe to remove it from the vial.
W przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki.
EnglishConnect the oral applicator into the transfer adapter by pushing it firmly on this device.
Połączyć doustny aplikator z łącznikiem poprzez mocne dociśnięcie ku dołowi łącznika.
EnglishThe bottle can be kept sealed with the lid of the plastic adapter.
Butelka może być przechowywana po zamknięciu przykrywką plastykowego łącznika.
EnglishAttach the pre-filled syringe to the threaded vial adapter by turning clockwise (F).
Połączyć strzykawkę z łącznikiem fiolki, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara (F).
EnglishIf using a vial adapter, tip the syringe to remove it from the vial.
W przypadku użycia łącznika, przechylić strzykawkę by odłączyć ją od fiolki.
EnglishPush the plastic adapter into the neck of the bottle, while holding the bottle firmly.
Wcisnąć plastikowy łącznik do szyjki butelki trzymając mocno butelkę.
EnglishTurn the bottle the correct way up and remove the syringe from the adapter.
Odwrócić butelkę do właściwej pozycji i wyjąć strzykawkę z łącznika.
EnglishF Attach the syringe with vial adapter or transfer needle to the powder vial.
F Dołączyć strzykawkę z łącznikiem lub igłą do fiolki z proszkiem.
EnglishWhile holding the adapter in the package, place the vial adapter over the vial.
Cały czas trzymając łącznik w opakowaniu, nałożyć go na fiolkę.

Synonimy (angielski) dla "adapter":

adapter
adaptation
adapted
English

Synonimy (polski) dla "adapter":

adapter