"Adam" po polsku

EN

"Adam" - polskie tłumaczenie

volume_up
Adam {rzecz.}
PL
PL

"Adam" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Adam {rzeczownik}

volume_up
His name is Adam – actually Lutz Frenzel, but this is mentioned only at the end.
Nazywa się Adam, a właściwie Lutz Frenzel, o czym dowiadujemy się dopiero na końcu książki.
So also it is written, The first man Adam became a living soul.
Takci też napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośledni Adam w ducha ożywiającego.
Adam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.
Adam robi włócznię w 4 godziny i topór w 3.
PL

Adam {męski}

volume_up
Adam
Nazywa się Adam, a właściwie Lutz Frenzel, o czym dowiadujemy się dopiero na końcu książki.
His name is Adam – actually Lutz Frenzel, but this is mentioned only at the end.
Takci też napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośledni Adam w ducha ożywiającego.
So also it is written, The first man Adam became a living soul.
Adam robi włócznię w 4 godziny i topór w 3.
Adam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.

Przykłady użycia - "Adam" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHis name is Adam – actually Lutz Frenzel, but this is mentioned only at the end.
Nazywa się Adam, a właściwie Lutz Frenzel, o czym dowiadujemy się dopiero na końcu książki.
EnglishAdam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
EnglishFor as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive.
Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą.
EnglishThe first guy -- we'll call him Adam -- is transfixed by the beauty of the perfect human form.
Ten pierwszy, nazwijmy go Adamem, jest porażony pięknem doskonałości ludzkiej postaci.
EnglishBut they like Adam have transgressed the covenant: there have they dealt treacherously against me.
Ale oni przestąpili przymierze moje, jako ludzkie, a temci wystąpili przeciwko mnie.
EnglishPhilip Zimbardo: Let's tune into the conversation of the principals in Adam's temptation.
Philip Zimbardo: Posłuchajmy rozmowy o regułach w kuszeniu Adama.
EnglishIf like Adam I have covered my transgressions, By hiding mine iniquity in my bosom,
Jeźlim zakrywał, jako ludzie zwykli, przestępstwa moje, i chowałem w skrytości mojej nieprawość moję;
Englishthe [son] of Enos, the [son] of Seth, the [son] of Adam, the [son] of God.
Syna Enosowego, syna Setowego, syna Adamowego, syna Bożego.
EnglishAdam, who is Polish, worked in France and received unemployment benefits after he lost his job there.
Adam pracował we Francji, a kiedy stracił pracę, pobierał tam zasiłek dla bezrobotnych.
EnglishAnd all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years: and he died.
I nazwał Bóg światłość dniem a ciemność nazwał nocą; i stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień pierwszy.
EnglishAdam Grosser: So 29 years ago, I had this thermo teacher who talked about absorption and refrigeration.
29 lat temu miałem nauczyciela termodynamiki, który opowiadał o chłodzeniu absorpcyjnym.
EnglishThe fact is that Adam Smith's invisible hand is a pickpocket.
Tak naprawdę niewidzialna ręka Adama Smitha to zwykły kieszonkowiec.
EnglishI ask for your assistance in returning young Adam to his mother.
Zwracam się z prośbą o pomoc w zwróceniu Adama jego matce.
Englishand the days of Adam after he begat Seth were eight hundred years: and he begat sons and daughters.
I widział Bóg światłość, że była dobra; i uczynił Bóg rozdział między światłością i między ciemnością.
EnglishSo also it is written, The first man Adam became a living soul.
Takci też napisane: Stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośledni Adam w ducha ożywiającego.
EnglishAdam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.
EnglishA then unknown philosopher named Adam Smith wrote a book in 1759 called "The Theory of Moral Sentiments."
Mało znany wówczas filozof, Adam Smith, napisał w 1759 roku książkę pod tytułem "Teoria Uczuć Moralnych".
EnglishIn this instance, we must defer to the famed economist, Adam Smith...... who laid the foundation of a free market.
I tu należy się zgodzić ze słynnym Adamem Smithem, który położył podwaliny pod budowę wolnego rynku.
EnglishI think even Adam Smith was quoted in that.
Jeśli dobrze pamiętam, cytowano przy tym nawet Adama Smitha.
EnglishAnd I knew a little economics by then -- it says Adam Smith taught us that specialization leads to productivity.
Miałem wtedy nieco wiedzy ekonomicznej - Adam Smith uczył nas, że specjalizacja prowadzi do produktywności.

Synonimy (angielski) dla "Adam":

Adam
adamant
sweet Fanny Adams