"adage" po polsku

EN

"adage" - polskie tłumaczenie

EN

adage {rzeczownik}

volume_up
To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Do pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.

Przykłady użycia - "adage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishTo some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.
Do pewnego stopnia ma tutaj zastosowanie niemieckie przysłowie "einmal ist keinmal”.
EnglishAnd you know, there's another adage in Hollywood, that nobody knows nothing about anything.
Jest też inne powiedzenie w Hollywood, mówiące, że nikt nic nie wie o niczym.
EnglishIt's called apropos of the Italian adage that I lifted from his forward, "If This Be Treason."
Tytuł to odwołanie do włoskiego porzekadła, które tu zaprezentowałem, "Jeśli to zdrada".
EnglishWe found the old adage, you know, "The eyes are the window to the soul," absolutely true.
Dostrzegliśmy prawdę w powiedzeniu, że oczy są zwierciadłem duszy.
EnglishWe would do well to remember the old adage 'look before you leap'.
Pamiętajmy zatem stare powiedzenie: "co nagle, to po diable”.
EnglishThis proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
To dowodzi słuszności powiedzenia, że kto płaci, ten wymaga.
EnglishThe old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
EnglishThey also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.
Mają też 3000-letnie powiedzenie, które, jak uważam, jest najlepszą radą dietetyczną jaką słyszałem.
EnglishLet us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
Działajmy już teraz, zadając kłam staremu angielskiemu porzekadłu "nigdy nie żałuje się wody, dopóki studnia nie wyschnie”.
EnglishAs the adage goes, the proof of the pudding is in the eating!
EnglishThe Council seems to be very sensibly pulling back from the brink and listening to that old adage, 'marry in haste, repent at leisure'.
Wydaje się, że Rada roztropnie wycofuje się z nad przepaści, jakby słuchając starego porzekadła: "co nagle, to po diable.”
EnglishAnd the adage that I'm referring to, that applied at that time, was that nothing comes down faster than a VTOL aircraft upside down.
A powiedzenie, które mam na myśli, które odnosiło się do tamtego okresu, to, że nic nie spada szybciej niż samolot VTOL do góry nogami.
EnglishAnd then of course, there was the other adage. "The surest way to become a millionaire is to start by being a billionaire and go into the movie business."
Inni za to mówili: "Najpewniejszą drogą do tego, aby zostać milionerem jest najpierw zostanie bilionerem i wkroczenie do przemysłu filmowego".
EnglishThere's an old adage that applied for the years between 1950s and 1970s, when every aeronautical company was working on vertical-takeoff aircraft.
Jest takie stare powiedzenie, które odnosiło się do okresu pomiędzy latami 50tymi i 70tymi kiedy każda firma aeronautyczna pracowała nad samolotami VTOL.

Synonimy (angielski) dla "adage":

adage