"ad infinitum" po polsku

EN

"ad infinitum" - polskie tłumaczenie

EN

ad infinitum {przysłówek}

volume_up
ad infinitum
Yet in line with what Mrs Laperrouze said about coal, it is not at all clear to me why the Commission should stipulate subsidising coal ad infinitum, as it were.
Jednak zgodnie z tym, co powiedziała na temat węgla pani Laperrouze, nie jest dla mnie jasne, dlaczego Komisja miałaby zakładać dotowanie węgla w nieskończoność.

Przykłady użycia - "ad infinitum" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is clearly based on the idea that the EU's expenditure should just carry on increasing ad infinitum.
Ewidentnie opiera się on na koncepcji, że wydatki UE powinny się zwiększać ad infinitum.
EnglishYet in line with what Mrs Laperrouze said about coal, it is not at all clear to me why the Commission should stipulate subsidising coal ad infinitum, as it were.
Jednak zgodnie z tym, co powiedziała na temat węgla pani Laperrouze, nie jest dla mnie jasne, dlaczego Komisja miałaby zakładać dotowanie węgla w nieskończoność.
EnglishThe heads of the central banks do not burst the bubbles, but rather are praised when they constantly ensure that the bubbles can continue to grow ad infinitum.
Szefowie banków centralnych nie rozwiewają iluzji, lecz raczej są chwaleni wówczas, gdy nieustannie zapewniają, że iluzje te mogą stawać się coraz większe ad infinitum.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "ad infinitum"

infinitum rzeczownik
ad rzeczownik
ad agency rzeczownik
ad hoc przymiotnik
Polish
ad hoc wykrzyknik
Polish
ad lib przysłówek
ad lib przymiotnik
ad libitum przysłówek