"ad" po polsku

EN

"ad" - polskie tłumaczenie

volume_up
ad {rzecz.} [skrót]
volume_up
AD [skrót]
PL
volume_up
AD {przysł.} [skrót]
PL
PL

"ad libitum" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

ad {rzeczownik} [skrót]

volume_up
Jeff Bezos: It's very difficult to figure out what that ad is for.
Jeff Bezos: Trudno domyślić się czego to reklama.
For CPM ads, you'll generate earnings every time the ad appears to a user viewing your site.
W przypadku reklam CPM wydawca zarabia, gdy reklama zostanie wyświetlona użytkownikowi w witrynie.
And this is how the ad ran around the world.
W tej postaci reklama pojawiła się na całym świecie.
Czytałam twoje ogłoszenie.
PL

ad libitum {przysłówek}

volume_up
1. Muzyka
ad libitum

Przykłady użycia - "ad" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is apparent that we will not make progress in the long term with ad hoc tribunals.
Oczywistym jest, że nie uczynimy postępu długookresowego za pomocą sądów ad hoc.
EnglishHowever, this mechanism is used on an ad hoc basis and only in certain cases.
Mechanizm ten jest wykorzystywany doraźnie i tylko w określonych przypadkach.
EnglishI did this ad. I don't believe in this kind of alcohol, but I do drink sometimes.
Nie mam przekonania do tego rodzaju alkoholu, ale czasami lubię się napić.
EnglishFor each of these paths, the customer could've clicked on either ad, or both.
Na obu tych ścieżkach klient mógł kliknąć jedną bądź drugą reklamę lub obie.
EnglishYou can add location extensions at either the ad level or the campaign level.
Rozszerzenia lokalizacji można dodawać na poziomie reklamy lub na poziomie kampanii.
EnglishFor goodness' sake, we are, after all, living in the third millennium AD!
Na miłość boską, żyjemy przecież w trzecim tysiącleciu po narodzeniu Chrystusa!
EnglishOverall, there's a lot of great data and information to glean from your AdWords account.
Ogólnie na koncie AdWords można znaleźć mnóstwo przydatnych informacji i danych.
EnglishEvery time you ever hear me on the television or somewhere, I'm ad-libbing.
Zawsze gdy słyszycie mnie w telewizji lub gdziekolwiek indziej, Improwizuję.
EnglishYour account will use only the keywords, ads, and ad groups in your control group.
Na koncie będą używane tylko słowa kluczowe, reklamy i grupy reklam z grupy kontrolnej.
EnglishIt's your key to talking to the AdWords server and your clients' AdWords accounts.
Jest to klucz dostępu do serwera AdWords i kont AdWords Twoich klientów.
EnglishMany AdWords customers choose to use Google Analytics for conversion tracking.
Wielu reklamodawców AdWords śledzi konwersje za pomocą Google Analytics.
EnglishThe main way of earning revenue with AdSense is by displaying Google ads on your site.
Podstawowym źródłem dochodu w programie AdSense jest wyświetlanie reklam w witrynie.
EnglishThe forthcoming European Parliament ad hoc mission to Moldova is very important.
Misja ad hoc przyszłego Parlamentu Europejskiego jest ogromnie ważna.
EnglishA tagged link will be generated for you and you'll be able to copy and paste it to your ad.
Wygenerowany zostanie otagowany link, który można skopiować i wkleić do reklamy.
EnglishIt also makes managing your AdWords bidding a lot easier while maximizing results.
Znacznie ułatwia też określanie stawek w AdWords, zwiększając przy okazji osiągane zyski.
EnglishIt takes the AdWords system time to learn about and adapt to this kind of change.
System AdWords potrzebuje czasu, aby uwzględnić zmianę tego typu i dostosować się do niej.
English"A People's Europe" ad hoc Committee transmits its final report to the European Council.
Komitet ad hoc „Europa obywateli" przekazuje swoje sprawozdanie Radzie Europejskiej.
EnglishAuto-tagging is selected by default when linking your AdWords and Analytics accounts.
Automatyczne tagowanie jest wybierane domyślnie po połączeniu kont AdWords i Analytics.
EnglishAd Colors Select from our list of pre-defined ad styles or create your own.
Kolory reklam Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych stylów reklamy lub utwórz własne.
EnglishSeller ratings usually appear in your ad next to your business's URL.
Oceny sprzedawców pojawiają się zwykle w reklamie obok adresu URL Twojej firmy.

"add a gloss" - polskie tłumaczenie

volume_up
add a gloss
Polish
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"add glitter" - polskie tłumaczenie

Więcej chevron_right

"add greenery" - polskie tłumaczenie

volume_up
add greenery
Polish
Więcej chevron_right

Synonimy (angielski) dla "ad":

ad
AD

Synonimy (polski) dla "ad hoc":

ad hoc
Polish