"acute pain" po polsku

EN

"acute pain" - polskie tłumaczenie

EN

acute pain {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
acute pain
volume_up
ostry ból {m.}

Przykłady użycia - "acute pain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor the short-term relief of moderate to severe acute pain associated with:
W krótkotrwałym łagodzeniu objawów ostrego bólu o nasileniu umiarkowanym i ciężkim, związanego z:
Englishacute or chronic pain, bladder and bowel problems, sexual problems and problems seeing things
ostry lub przewlekły ból, problemy z pęcherzem i jelitami, problemy z aktywnością seksualną i
EnglishRepeat infusion every 24 hours for 3-4 days or more until pain and acute disability are resolved.
Powtarzać infuzję co 24 godziny przez 3- 4 dni lub więcej aż do momentu ustąpienia bólu i powrotu
EnglishRepeat infusion every 12-24 hours for 3-4 days or more until pain and acute disability are resolved.
Powtarzać infuzję co 12- 24 godziny przez 3- 4 dni lub dłużej, aż do ustąpienia bólu i krwawienia.
EnglishFor the treatment of acute pain and inflammation associated with musculo-skeletal disorders in cats.
Przeznaczony do leczenia bólu i zapaleń, wynikających z zaburzeń mięśniowo- szkieletowych u kotów.
EnglishReversal of the narcotic effect may result in acute onset of pain and release of catecholamines.
Odwrócenie działania narkotycznego może spowodować ostre wystąpienie bólu i uwalnianie amin katecholowych.
EnglishReversing the narcotic effect can give rise to acute pain and release of catecholamines.
Odwrócenie działania leków narkotycznych może spowodować nasilenie ostrych dolegliwości bólowych oraz wyrzut katecholamin.
English30-60 Repeat infusion every 24 hours for 3-4 days or more until pain and acute disability are resolved.
Powtarzać infuzję co 24 godziny przez 3- 4 dni lub więcej aż do momentu ustąpienia bólu i powrotu czynności.
EnglishRepeat infusion every 24 hours for 3-4 days or more until pain and acute disability are resolved.
Powtarzać infuzję co 24 godziny przez 3- 4 dni lub więcej, do czasu ustąpienia bólu i ustąpienia ostrego upośledzenia funkcji.
EnglishFor the treatment of acute pain and inflammation associated with musculo-skeletal disorders in cats.
Do leczenia ostrych bólów i stanów zapalnych wynikających z zaburzeń funkcjonowania układu mięśniowo- szkieletowego u kotów.
EnglishAcute pain The recommended dose is 400 mg once daily.
EnglishRelief of acute pain due to orthopaedic surgery: the maximum treatment duration in clinical studies was 5 days.
Łagodzenie ostrego bólu po zabiegach ortopedycznych: maksymalny czas leczenia w badaniach klinicznych wynosił 5 dni.
EnglishRelief of acute pain due to dental surgery: the maximum treatment duration in clinical studies was 24 hours.
Łagodzenie ostrego bólu po zabiegach stomatologicznych: maksymalny czas leczenia w badaniach klinicznych wynosił 24 godziny.
EnglishThe safety of ziconotide administered as a continuous intrathecal infusion has been evaluated in more than 1,400 patients participating in acute and chronic pain clinical trials.
Bezpieczeństwo zykonotydu podawanego w ciągłym wlewie dooponowym poddano ocenie w grupie ponad 1400 pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych bólu ostrego i przewlekłego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "acute pain"

pain rzeczownik
acute przymiotnik
to feel pain czasownik
to pain czasownik
back pain rzeczownik
to be in pain czasownik
throbbing pain rzeczownik
relief from pain rzeczownik
Polish
acute myocardial infarction rzeczownik