"acuity" po polsku

EN

"acuity" - polskie tłumaczenie

PL

"synchronizacja ETX / ACK" - angielskie tłumaczenie

EN

acuity {rzeczownik}

volume_up
2. formalny
acuity
volume_up
ostrość {f.} (wzroku, umysłu)
Visual acuity reduced, Vision blurred, Lacrimation increased
Zmniejszona ostrość widzenia, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie
Sildenafil has no effect on visual acuity or contrast sensitivity.
Syldenafil nie wpływa na ostrość ani kontrastowość widzenia.
Almost all Lucentis-treated patients (approximately 95 %) maintained their visual acuity.
Niemal wszyscy pacjenci z grupy produktu Lucentis (około 95 %) zachowali ostrość wzroku.
acuity
volume_up
przenikliwość {f.} (wzroku, umysłu)
But the corollary of that is that, if we all are brothers and sisters and share the same genetic material, all human populations share the same raw human genius, the same intellectual acuity.
A w konsekwencji, skoro wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami i mamy ten sam materiał genetyczny, wszystkich nas łączy ten sam surowy ludzki geniusz, ta sama intelektualna przenikliwość.
PL

synchronizacja ETX / ACK {żeński}

volume_up
1. IT
synchronizacja ETX / ACK

Przykłady użycia - "acuity" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo, we modified the optics of the camera in order to mimic the baby's visual acuity.
Zmodyfikowaliśmy optykę kamery, aby odwzorować ostrość wzroku dziecka.
EnglishAlmost all Lucentis-treated patients (approximately 95 %) maintained their visual acuity.
Niemal wszyscy pacjenci z grupy produktu Lucentis (około 95 %) zachowali ostrość wzroku.
EnglishIn ACUITY, bleeding data were collected separately from adverse events.
W badaniu ACUITY dane dotyczące krwawień zostały zestawione oddzielnie.
EnglishMean change in visual acuity from baseline to month 24 in study FVF3192g (PIER)
Średnia zmiana ostrości wzroku w stosunku do stanu wyjściowego do miesiąca 24 w badaniu FVF3192g (PIER)
EnglishVisual acuity reduced, Vision blurred, Lacrimation increased
Zmniejszona ostrość widzenia, niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie
EnglishLoss of < 15 letters in visual acuity (%)a (maintenance of vision)
Utrata ostrości wzroku < 15 liter (%) a (utrzymanie widzenia)
EnglishSildenafil has no effect on visual acuity or contrast sensitivity.
Syldenafil nie wpływa na ostrość ani kontrastowość widzenia.
EnglishIn PIER, most Lucentis-treated patients (82 %) maintained their visual acuity at month 24.
W badaniu PIER większość pacjentów otrzymujących Lucentis (82 %) utrzymała ostrość wzroku w miesiącu 24.
EnglishSummary of Mean Changes in Visual Acuity from Baseline to Weeks 6, 12, 54 and 102 (LOCF)
Podsumowanie średnich zmian ostrości wzroku (OW) w tygodniach 6, 12, 54 i 102 (wyniki ostatnich obserwacji)
EnglishThrombocytopenia was reported in 10 bivalirudin-treated patients participating in the ACUITY study (0.1 %).
Krwioplucie Smolisty stolec Ucho, nos lub gardło Serce/ pluca Krwawienie
EnglishHemianopia, visual acuity reduced, vision disorder, visual field defect, eye pain
Zaniewidzenie połowicze, zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia widzenia, ubytki w polu widzenia, ból gałki ocznej
EnglishStudy FVF2587g (ANCHOR) 15 Mean change in visual acuity± SE
Badanie FVF2587g (ANCHOR) Średnia zmiana ostrości wzroku±SE
EnglishUncommon: anxiety, depression, mental acuity decreased.
Niezbyt często: lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa.
EnglishStudy FVF2598g (MARINA) Mean change in visual acuity± SE
Badanie FVF2598g (MARINA) Średnia zmiana ostrości wzroku±SE
EnglishMean change in visual acuity (letters) (SD)a a p < 0.01
Średnia zmiana ostrości wzroku (litery) (SD) a a p < 0, 01
EnglishMean change from baseline in visual acuity± SE (letters)
Średnia zmiana ostrości wzroku w stosunku do wartości
EnglishCommon: dizziness Rare: insomnia, paraesthesia, somnolence, loss of mental acuity, convulsions
Bardzo często: bóle głowy Czesto: zawroty głowy Rzadko: drgawki, zaburzenia postrzegania, bezsenność, parestezje, senność
EnglishVisual acuity reduced, Eye rolling, Glaucoma
zmniejszona ostrość widzenia, uciekanie gałek ocznych, jaskra
EnglishMajor bleeding was measured by the ACUITY and TIMI major bleeding scales as defined in the footnotes to Table 2.
Duże krwawienia były oceniane według skali dużych krwawień ACUITY i TIMI, co zdefiniowano w komentarzu do tabeli 2.
EnglishConjunctivitis, visual acuity reduced
Zapalenie spojówek, zmniejszenie ostrości wzroku

Synonimy (angielski) dla "acuity":

acuity