EN

actuator {rzeczownik}

volume_up
1. IT
serwomechanizm ze sprzężeniem magnetycznym
serwomechanizm z cewką z ruchomym rdzeniem
In a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
W pewnym sensie to tak, jakby każdy atom w okolicy przeistaczał się zarówno w czujnik, jak i urządzenie uruchamiające.

Przykłady użycia - "actuator" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFully depress the actuator plunger and, at the same time, slowly withdraw the needle.
Wciskając do oporu tłoczek wstrzykiwacza, wprowadzić implant, powoli wycofując igłę.
EnglishThe number will show through a window in the back of the plastic actuator.
Liczba dawek widoczna jest w okienku w tylnej części plastikowego dozownika.
EnglishAttach the actuator to the implanter using the Luer Lock connection.
Umieścić nasadkę zwalniającą na złączu Luer Lock aplikatora do implantu.
EnglishIn a certain sense, it's almost as if every atom out there were becoming both a sensor and an actuator.
W pewnym sensie to tak, jakby każdy atom w okolicy przeistaczał się zarówno w czujnik, jak i urządzenie uruchamiające.
Englishservo-voice coil actuator
Englishdual-actuator hard disk
Englishvoice coil actuator

Synonimy (angielski) dla "actuation":

actuation
English