EN

actuation {rzeczownik}

volume_up
1. Technika
2. formalny

Przykłady użycia - "actuation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishEach spray actuation delivers 27.5 micrograms of fluticasone furoate.
Każda dawka aerozolu zawiera 27, 5 mikrogramów flutykazonu furoinianu.
Englishmicrogram per actuation pressurised inhalation, suspension
Salbutamol 100 100µg/ dawkę microgram per actuation pressurised inhalation, suspension
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 100 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 100 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 250 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 250 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 500 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu) i 500 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
EnglishEach single actuation of Seretide provides:
Każda pojedyncza dawka produktu leczniczego Seretide zawiera:
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 50 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu) i 50 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
EnglishEach single actuation of Viani provides:
Każda pojedyncza dawka produktu leczniczego Viani zawiera:
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 125 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu) i 125 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
Englishmicrograms of salmeterol (as xinafoate) and 250 micrograms of fluticasone propionate per actuation
mikrogramów salmeterolu (w postaci ksynafonianu salmeterolu) i 250 mikrogramów propionianu flutykazonu na dawkę inhalacyjną.
EnglishOnce adequate control of symptoms is achieved, dose reduction to one spray actuation in each nostril once daily (total daily dose, 55 micrograms) is recommended.
uzyskaniu odpowiedniej kontroli objawów, w leczeniu podtrzymującym zaleca się zmniejszenie dawki i stosowanie jednej dawki aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa 55 mikrogramów).
EnglishOnce adequate control of symptoms is achieved, dose reduction to one spray actuation in each nostril (total daily dose 55 micrograms) may be effective for maintenance.
Po uzyskaniu odpowiedniego opanowania objawów, w leczeniu podtrzymującym można zmniejszyć dawkę i stosować jedną dawkę aerozolu do każdego otworu nosowego (całkowita dawka dobowa 55 mikrogramów).

Synonimy (angielski) dla "actuation":

actuation
English