"actuarial" po polsku

EN

"actuarial" - polskie tłumaczenie

EN

actuarial {przymiotnik}

volume_up
actuarial
Firstly, the actuarial shortfall is continuing to increase, and secondly, I would also like the list of participants in that voluntary pension fund to finally be published.
Po pierwsze nadal wzrasta niedobór aktuarialny. Po drugie, chciałbym również, aby w końcu opublikowano wykaz uczestników tego dobrowolnego funduszu emerytalnego.

Przykłady użycia - "actuarial" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAllow me to point out here that Parliament wasted EUR 36 000 having a so-called independent actuarial report done.
Chciałbym przy tym zaznaczyć, że Parlament zmarnował 36 000 euro na sporządzenie tak zwanego niezależnego sprawozdania aktuarialnego.
EnglishI propose ensuring that no public taxes are used for the voluntary pension fund, with its actuarial deficit of EUR 121 million.
Proponuję, abyśmy zadbali o to, by publicznych podatków nie wykorzystywać na dobrowolny fundusz emerytalny, z jego deficytem aktuarialnym w wysokości 121 milionów euro.
EnglishAs regards the update of the actuarial position (paragraph 71), this exists but will first be presented to the fund's board of directors.
Jeśli chodzi o aktualizację stanowiska aktuarialnego (ust. 71), to została ona już przygotowana, ale musi najpierw zostać przedstawiona zarządowi tego funduszu.
EnglishIn paragraph 71, the authors criticise the fact that the fund did not update its actuarial calculations to the end of December 2007 by 15 March 2008.
W ust. 71 autorzy krytykują fakt, że fundusz nie zaktualizował do dnia 15 marca 2008 r. swoich wyliczeń aktuarialnych obejmujących okres do końca grudnia 2007 r.
EnglishFirstly, the actuarial shortfall is continuing to increase, and secondly, I would also like the list of participants in that voluntary pension fund to finally be published.
Po pierwsze nadal wzrasta niedobór aktuarialny. Po drugie, chciałbym również, aby w końcu opublikowano wykaz uczestników tego dobrowolnego funduszu emerytalnego.
EnglishDespite repeated efforts to provide the correct information by the chairman of the fund, people keep repeating falsehoods here about the actuarial deficit of the fund.
Pomimo ponawianych przez prezesa tego funduszu wysiłków w kierunku udzielania prawidłowych informacji, posłowie wciąż powtarzają plotkę o deficycie aktuarialnym w tym funduszu.
EnglishThe UK National Association of Pension Funds says that this report will make pensions more expensive - by 90% according to actuarial consultants Punter Southall.
Brytyjskie Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Emerytalnych ostrzega, że w efekcie tego sprawozdania emerytury staną się droższe - zgodnie z oceną kancelarii aktuarialnej Punter Southall o 90 %.

Synonimy (angielski) dla "actuary":

actuary