EN

actor {rzeczownik}

volume_up
actor (też: thespian)
Some of it's bad: Al Qaeda, another non-governmental actor.
. ~~~ Al Kaida, inny pozarządowy aktor.
Some of that's good: Oxfam, a great non-governmental actor.
Oxfam, wspaniały aktor pozarządowy.
Video: Actor: Clean coal -- you've heard a lot about it.
Video: Aktor: Czysty węgiel, słyszeliście o nim wiele.

Przykłady użycia - "actor" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is important in strategic terms, and is also important as a regional actor.
Odgrywa istotną rolę strategiczną, jest również ważnym krajem na planie regionalnym.
EnglishAt the moment, the Union is not fulfilling its role properly as a global actor.
W chwili obecnej Unia nie wypełnia właściwie swej roli globalnego gracza.
EnglishI wrote a blog about it and actually got a comment from the actor who played Alex.
Napisałem o tym blog i otrzymałem komentarz aktora, który grał Alexa.
EnglishThe US remains an indispensable and crucial actor in the Middle East.
Stany Zjednoczone pozostają niezastąpionym i kluczowym graczem na Bliskim Wschodzie.
EnglishThe European Union is not the only actor with a strategic interest in the area.
Unia Europejska nie jest jedynym graczem, który posiada na tym obszarze interesy strategiczne.
EnglishFurthermore, Europe will affirm its role as a political actor on the international stage.
Ponadto Europa potwierdzi swoją polityczną rolę na scenie międzynarodowej.
EnglishThe European Union is now a military actor all over the world.
Unia Europejska jest obecnie partnerem w operacjach wojskowych na całym świecie.
EnglishNo single person is really the ultimate actor behind the personality of a neighborhood.
Nie ma pojedynczego sprawcy, który stałby za osobowością sąsiedztwa.
EnglishProjects are also being run in support of non-state actor activities.
Realizowane są także projekty na rzecz wsparcia działań organizacji innych niż państwowe.
EnglishAs for the outside world, Europe should establish itself as a strong global actor.
Jeśli chodzi o resztę świata, to Europa powinna ugruntować sobie pozycję silnego światowego gracza.
EnglishAnd then the third key actor is the post-conflict government.
I jeszcze trzeci kluczowy uczestnik, czyli rząd w warunkach po konflikcie.
EnglishEurope must not only play a part in it, but be the major actor.
Europa musi w niej nie tylko odegrać rolę, ale stać się ważną postacią.
EnglishVideo: Actor: At COALergy we view climate change as a very serious threat to our business.
Video: Aktor: W COALergy uważamy zmiany klimatu za bardzo poważne zagrożenie dla naszego biznesu.
EnglishHe wanted the main character of the film to be played from the cradle to the grave by one actor.
Chciał, żeby głównego bohatera od początku do końca grał jeden aktor.
EnglishUsing the EEA, the EU now has an opportunity to speak with one voice and to function as a global actor.
Za sprawą EOG UE może przemówić jednym głosem oraz funkcjonować jako podmiot globalny.
EnglishThe EU cannot forget its role as a leading actor on the world stage in every respect.
Unia Europejska nie może zapominać o swej roli wiodącego pod każdym względem aktora na światowej scenie.
EnglishThe EU cannot forget its role in every respect as a leading actor on the world stage.
Unia Europejska nie może zapominać o swojej, pod każdym względem wiodącej roli na arenie międzynarodowej.
EnglishThese decisions are clearly a reflection of the Actor's policy.
Te punkty decyzyjne są wyraźnie odzwierciedleniem polityki Aktora.
EnglishThis is an influential place, where every politician, every public actor can learn a lot.
To miejsce tak wpływowe, gdzie każdy polityk, każdy uczestnik życia publicznego może wiele się nauczyć.
EnglishThe EU must become an influential global actor and be able to defend its position.
Unia Europejska musi stać się wpływowym podmiotem na scenie globalnej oraz musi umieć bronić swego stanowiska.

Synonimy (angielski) dla "actor":

actor