"active ingredients" po polsku

EN

"active ingredients" - polskie tłumaczenie

EN

active ingredients {liczba mnoga}

volume_up
1. Chemia
active ingredients

Przykłady użycia - "active ingredients" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAfter use the patch still contains substantial quantities of active ingredients.
System transdermalny, plaster, po zużyciu nadal zawiera znaczne ilości aktywnych składników.
EnglishThe active substances and other ingredients in Daronrix are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki szczepionki są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishThe active substances and other ingredients in Ambirix are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i pozostałe składniki Ambirix są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishFollowing oral administration both active ingredients are rapidly absorbed from the gut.
Po podaniu doustnym obie substancje czynne są szybko wchłaniane z jelit.
EnglishThe active substances and other ingredients in Fendrix are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki szczepionki Fendrix są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishThe active substances and other ingredients in Infanrix hexa are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki Infanrix hexa są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishThe active substances and other ingredients in Tritanrix HepB are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki Tritanrix HepB są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishThe active substances and other ingredients in Infanrix Penta are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki Infanrix Penta są wymienione na końcu tej ulotki.
EnglishThe active substances and other ingredients in Quintanrix are listed at the beginning of the leaflet.
Substancje czynne i inne składniki ia Quintanrix są wymienione na początku tej ulotki.
EnglishIt is very irritating if lifestyle medicines are found to contain no active ingredients.
To bardzo irytujące, kiedy okazuje się, że leki z zakresu stylu życia nie zawierają substancji czynnych.
EnglishThe active substances and other ingredients in Rotarix are listed at the end of the leaflet.
Substancje czynne oraz pozostałe składniki szczepionki Rotarix są wymienione na końcu niniejszej ulotki.
Englishmg of combined active ingredients per kg bodyweight per day.
mg połączenia składników czynnych na kg masy ciała na dobę.
Englishof combined active ingredients per kg bodyweight daily.
mg połączenia składników czynnych na kg masy ciała na dobę.
EnglishMany active ingredients are prohibited in Europe.
W Europie zabronione jest stosowanie wielu składników czynnych.
EnglishThe active ingredients of the vaccine are purified viral proteins (called haemagglutinin and neuraminidase).
Substancjami czynnymi szczepionki są oczyszczone białka wirusa (zwane hemaglutyniną i neuraminidazą).
EnglishYou should not use Enbrel with medicines that contain the active ingredients anakinra or abatacept..
Nie wolno stosować jednocześnie leku Enbrel z lekami, które zawierają jako substancję czynną anakinrę lub abatacept
EnglishYou or the child should not use Enbrel with medicines that contain the active ingredients anakinra or abatacept.
Nie wolno stosować jednocześnie leku Enbrel z lekami, które zawierają jako substancję czynną anakinrę lub abatacept
EnglishThe active substances and other ingredients of Cervarix are listed at the end of the leaflet (see section 6).
Substancje czynne oraz pozostałe składniki szczepionki Cervarix są wymienione na końcu niniejszej ulotki (patrz punkt 6).
EnglishHere they compare the active ingredients of the same medicine from different companies at home and abroad.
Tam właśnie dokonują porównania aktywnych składników tego samego leku produkowanego przez różne koncerny w kraju i za granicą.
EnglishCozaar Comp 100 mg/ 25 mg > contains 100 mg of losartan potassium and 25 mg of hydrochlorothiazide as the active ingredients.
Cozaar Comp 100 mg/ 25 mg zawiera 100 mg losartanu potasu i 25 mg hydrochlorotiazydu jako substancje czynne.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "active ingredients"

ingredients rzeczownik
active przymiotnik
active ingredient rzeczownik
active approach rzeczownik
Polish
active duty rzeczownik
active galaxy rzeczownik
active layer rzeczownik
active region rzeczownik
active voice rzeczownik
active content rzeczownik