"active ingredient" po polsku

EN

"active ingredient" - polskie tłumaczenie

EN

active ingredient {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
active ingredient
Heparin -- a blood thinner, a pharmaceutical product -- starts out in artisanal workshops like this in China, because the active ingredient comes from pigs' intestines.
Heparyna - rozcieńczacz krwi, produkt farmaceutyczny - powstaje w rzemieślniczych warsztatach jak ten w Chinach, gdyż składnik aktywny pochodzi ze świńskich wnętrzności.
active ingredient
The active ingredient of Luveris, lutropin alfa, is produced by a method known as ‘ recombinant DNA technology’.
Substancja aktywna Luveris – lutropina alfa – jest wytwarzana metodą zwaną „ technologią rekombinacji DNA ”.

Przykłady użycia - "active ingredient" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe active ingredient in Agopton is lansoprazole, which is a proton pump inhibitor.
Lansoprazol, substancja czynna leku Agopton, jest inhibitorem pompy protonowej.
EnglishIt is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.
Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.
EnglishProcoralan contains the active ingredient ivabradine at strengths of 5 mg or 7.5 mg.
Substancją czynną w preparacie Procoralan jest iwabradyna w dawce 5 mg lub 7, 5 mg.
EnglishThe active ingredient of Lamictal passes into breast milk and may affect your baby.
Substancja czynna leku Lamictal przenika do mleka matki i może mieć wpływ na dziecko.
EnglishThe active ingredient in Avonex is a protein called interferon beta-1a.
Substancją czynną leku Avonex jest białko, które nazywa się interferon beta- 1a.
EnglishLess than 1 % of the dose is excreted as unchanged active ingredient.
Mniej niż 1 % dawki wydalane jest w postaci niezmienionego, czynnego składnika.
EnglishIt is not known whether the active ingredient in CELSENTRI can pass into your breast milk.
Nie wiadomo, czy substancja czynna leku CELSENTRI może przenikać do mleka kobiecego.
EnglishThe active ingredient of ORENCIA, abatacept, is a protein produced in cell cultures.
Czynny składnik leku ORENCIA, abatacept, jest białkiem wytworzonym w hodowlach komórkowych.
EnglishWhat INVANZ contains The active ingredient of INVANZ is ertapenem 1g.
Co zawiera lek INVANZ Substancją czynną leku INVANZ jest 1, 0 g ertapenemu.
EnglishEpoetin delta, the active ingredient of Dynepo, is a copy of the human hormone, produced by a ic
Epoetyna delta, aktywny składnik preparatu Dynepo, jest kopią ludzkiego hormonu zn
EnglishIONSYS contain the active ingredient fentanyl, which is a strong painkiller.
Preparat IONSYS zawiera substancję czynną fentanyl, który jest silnym środkiem przeciwbólowym.
EnglishThe active ingredient in Norvir, ritonavir, is a protease inhibitor.
Substancja czynna preparatu Norvir, rytonawir, jest inhibitorem proteazy.
EnglishNeulasta is a solution for injection that contains the active ingredient pegfilgrastim.
Preparat Neulasta jest roztworem do wstrzykiwań zawierającym substancję czynną pegfilgrastym.
EnglishAZILECT is a medicine containing the active ingredient rasagiline.
Preparat AZILECT jest lekiem, który zawiera substancję czynną rasagilinę.
EnglishThe active ingredient's resveratrol, it's also found in red wine.
Aktywny składnik to resweratrol. ~~~ Znajduje się także w czerwonym winie.
EnglishThe active ingredient in Valtropin, somatropin, is identical to the human growth hormone.
Składnik czynny preparatu Valtropin, somatotropina, jest identyczny z ludzkim hormonem wzrostu.
EnglishThe active ingredient in NutropinAq, somatropin, is identical to the human growth hormone.
Składnik czynny preparatu NutropinAq, somatropina, jest identyczny z ludzkim hormonem wzrostu.
EnglishIf you are allergic to imiquimod (the active ingredient) or any of the ingredients of the cream.
jeśli u pacjenta występuje uczulenie na imikwimod (substancja czynna) lub którykolwiek z
EnglishCetirizine dihydrochloride is the active ingredient of Zyrtec.
Cetyryzyny dichlorowodorek cetyryzyny jest substancją czynną leku Zyrtec.
Englishif you are allergic (hypersensitive) to the active ingredient, ropinirole, or any of the other
jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "active ingredient"

ingredient rzeczownik
active przymiotnik
active approach rzeczownik
Polish
active duty rzeczownik
active galaxy rzeczownik
active layer rzeczownik
active region rzeczownik
active voice rzeczownik
active content rzeczownik
active control rzeczownik
main ingredient rzeczownik
active Sun rzeczownik
active adjectival participle rzeczownik