"activated charcoal" po polsku

EN

"activated charcoal" - polskie tłumaczenie

EN

activated charcoal {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
activated charcoal (też: activated carbon)
Activated charcoal may be useful in the treatment of overdose.
W leczeniu przedawkowania pomocny może się okazać węgiel aktywowany.
Administration of activated charcoal may be used to aid removal of unabsorbed efavirenz.
Można podać węgiel aktywowany w celu usunięcia niewchłoniętego leku.
If there is no advantage in emptying the stomach, activated charcoal should be given to reduce the absorption.
Jeśli opróżnienie żołądka nie przynosi efektu, należy podać węgiel aktywowany w celu ograniczenia wchłaniania.
activated charcoal (też: activated carbon)
Therapy aimed at decreasing absorption (activated charcoal, laxative or gastric lavage) should be performed if indicated.
Jeżeli to wskazane, należy prowadzić leczenie mające na celu zmniejszenie wchłaniania (węgiel aktywny, środki przeczyszczające lub płukanie żołądka).

Przykłady użycia - "activated charcoal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
EnglishAdministration of activated charcoal may also limit absorption of the active substance.
Zastosowanie węgla aktywowanego może również zmniejszyć wchłanianie substancji czynnej.
Englisha medicine called colestyramine (used to reduce high cholesterol) or activated charcoal as
cholestyramina (stosowana w leczeniu podwyższonego stężenia lipidów w surowicy krwi)
EnglishAdministration of activated charcoal may also be used to aid removal of unabsorbed drug.
Można podać aktywowany węgiel, aby wspomóc usuwanie niewchłoniętego leku.
EnglishAdministration of activated charcoal may also be used to aid in removal of unabsorbed drug.
Również podanie aktywowanego węgla może być pomocne w usunięciu nie wchłoniętego leku.
EnglishAfter oral intake the administration of a sufficient dose of activated charcoal is indicated.
Po przyjęciu doustnym, wskazane jest podanie wystarczającej dawki węgla aktywowanego.
EnglishAdministration of activated charcoal may be used to aid removal of unabsorbed efavirenz.
Można podać węgiel aktywowany w celu usunięcia niewchłoniętego leku.
EnglishActivated charcoal may be useful in the treatment of overdosage.
W leczeniu przedawkowania pomocne może być zastosowanie węgla aktywowanego.
EnglishAdministration of activated charcoal may also be used to aid removal of unabsorbed nelfinavir.
Podanie węgla aktywowanego może także być pomocne w usunięciu niewchłoniętego nelfinawiru.
EnglishActivated charcoal may be useful in the treatment of overdosage.
W leczeniu przedawkowania może być przydatne podanie węgla aktywowanego.
EnglishAdministration of activated charcoal may also be used to aid in removal of unabsorbed active substance.
Podanie węgla aktywowanego również może pomóc w eliminacji nie wchłoniętego leku.
EnglishActivated charcoal may be useful in the treatment of overdose.
W leczeniu przedawkowania może być korzystne podanie węgla aktywowanego.
EnglishActivated charcoal may be useful in the treatment of overdose.
W leczeniu przedawkowania może być przydatne podanie węgla aktywowanego.
EnglishAdministration of activated charcoal may also be used to aid in removal of unabsorbed active substance.
Podanie węgla aktywowanego może pomóc w usunięciu niewchłoniętej substancji czynnej.
EnglishActivated charcoal may be useful in limiting absorption.
Podanie węgla aktywowanego może być pomocne w celu ograniczania wchłaniania.
EnglishActivated charcoal may be useful in limiting absorption.
Podanie węgla aktywowanego może być pomocne w celu zmniejszenia wchłaniania.
EnglishActivated charcoal may be useful in the treatment of overdose.
W leczeniu przedawkowania pomocny może się okazać węgiel aktywowany.
EnglishAdministration of activated charcoal may also be used to aid in removal of unabsorbed active substance.
Podanie węgla aktywowanego również może pomóc w eliminacji niewchłoniętej substancji czynnej.
EnglishThe concomitant administration of activated charcoal was shown to reduce the oral bioavailability of olanzapine by 50 to 60 %.
zmniejsza dostę ćpnoś biologiczną przyję doustnie olanzapiny o 50 do 60 %. tej
EnglishStandard procedures for management of overdose may be indicated (i. e. gastric lavage, administration of activated charcoal).
Wskazane może być wdrożenie standardowego postępowania w przedawkowaniu (tzn. płukanie

Synonimy (angielski) dla "activated charcoal":

activated charcoal

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "activated charcoal"

activated przymiotnik
charcoal rzeczownik
activated carbon rzeczownik