EN

activated {przymiotnik}

volume_up
Activated factor IX, in combination with activated factor VIII, activates factor X.
Aktywny czynnik IX wraz z aktywnym czynnikiem VIII aktywują czynnik X.
Xigris contains the active ingredient drotrecogin alfa (activated).
Xigris zawiera aktywny składnik, drotrekoginę alfa (aktywowaną).
Fondaparinux is a synthetic and selective inhibitor of activated Factor X (Xa).
Fondaparynuks jest syntetycznym i selektywnym inhibitorem aktywnego czynnika X (Xa).
activated (też: enabled)
Administration of activated charcoal may also be used to aid removal of unabsorbed drug.
Można podać aktywowany węgiel, aby wspomóc usuwanie niewchłoniętego leku.
It is used as a light-activated drug (photosensitiser).
Jest stosowana jako lek aktywowany światłem (uwrażliwiający na światło).
Activated charcoal may be useful in the treatment of overdose.
W leczeniu przedawkowania pomocny może się okazać węgiel aktywowany.

Przykłady użycia - "activated" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAlternatively, 50 g of activated powdered charcoal is administered 4 times daily.
Alternatywnie można podać 50 g sproszkowanego węgla aktywowanego 4 razy na dobę.
EnglishIONSYS should only be activated by the patient, to avoid potential overdosing.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishFondaparinux is a synthetic and selective inhibitor of activated Factor X (Xa).
Fondaparynuks jest syntetycznym i selektywnym inhibitorem aktywnego czynnika X (Xa).
Englishra Fondaparinux is a synthetic and selective inhibitor of activated Factor X (Xa).
Fondaparynuks jest syntetycznym i selektywnym inhibitorem aktywnego czynnika X (Xa).
EnglishNovoSeven 2 mg (100 KIU) powder for injection eptacog alfa (activated) IV
NovoSeven 2 mg (100 Kj. m.) proszek do wstrzykiwań eptakog alfa (aktywowany) iv.
EnglishNovoSeven 5 mg (250 KIU) powder for injection eptacog alfa (activated) IV
NovoSeven 5 mg (250 Kj. m.) proszek do wstrzykiwań eptakog alfa (aktywowany) iv.
EnglishFondaparinux is a synthetic and selective inhibitor of activated Factor X (Xa).
Fondaparynuks jest syntetycznym i selektywnym inhibitorem aktywnego czynnika X (Xa). eg
EnglishFondaparinux is a synthetic and selective inhibitor of activated Factor X (Xa).
Fondaparynuks jest syntetycznym i selektywnym inhibitorem aktywnego czynnika X (Xa). ez
EnglishIf the needle guard is not activated, an incomplete injection may have occurred.
Jeśli zabezpieczenie igły nie uruchomi się, może to świadczyć o niepełnym wstrzyknięciu.
EnglishNovoSeven 1.2 mg (60 KIU) Powder for injection eptacog alfa (activated) IV
NovoSeven 1, 2 mg (60 Kj. m.) Proszek do wstrzykiwań eptakog alfa (aktywowany) iv.
EnglishNovoSeven 2.4 mg (120 KIU) Powder for injection eptacog alfa (activated) IV
NovoSeven 2, 4 mg (120 Kj. m.) Proszek do wstrzykiwań eptakog alfa (aktywowany) iv.
EnglishNovoSeven 4.8 mg (240 KIU) Powder for injection eptacog alfa (activated) IV
NovoSeven 4, 8 mg (240 Kj. m.) Proszek do wstrzykiwań eptakog alfa (aktywowany) iv.
EnglishAfter reconstitution 1 ml of the solution contains 1 mg eptacog alfa (activated).
Po odtworzeniu (rozpuszczeniu) 1 ml roztworu zawiera 1 mg eptakogu alfa (aktywowanego).
EnglishNovoSeven 1 mg (50 KIU) powder for injection eptacog alfa (activated) IV
NovoSeven 1 mg (50 Kj. m.) proszek do wstrzykiwań eptakog alfa (aktywowany) iv.
EnglishKRAS is one of the most frequently activated oncogenes in human cancers.
KRAS jest jednym z najczęściej aktywowanych onkogenów w raku występującym u ludzi.
EnglishThe system should only be activated by the patient in response to pain.
System powinien uruchamiać tylko sam pacjent, w zależności od odczuwanego bólu.
EnglishThis key clause has never been put into practice, it has never been activated.
Ta kluczowa klauzula praktycznie nigdy nie była stosowana, nigdy nie została aktywowana.
EnglishBut for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
Niemniej jednak do jego uruchomienia potrzebna jest większość kwalifikowana w Radzie.
EnglishBleeding Drotrecogin alfa (activated) increases the risk of bleeding.
Krwawienie Podawanie drotrekoginy alfa (aktywowanej) zwiększa ryzyko krwawienia.
EnglishXigris 20 mg powder for solution for infusion drotrecogin alfa (activated)
Xigris 20 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji drotrekogina alfa (aktywowana)

Synonimy (angielski) dla "activated":

activated
English
activation
active