EN

acting {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
He began training as a dancer in Rotterdam at the age of 14 and studied acting at the Maastricht Theatre Academy.
W wieku czternastu lat rozpoczął naukę tańca w Rotterdamie, a później studiował aktorstwo w Akademii Teatralnej w Maastricht.
. ~~~ My interest in acting, especially bad acting, goes a long way.
Moje zainteresowanie aktorstwem, w szczególności tym złym, trwa od dawna.
According to the Constitution, acting President Jonathan automatically becomes the substantive President.
Zgodnie z konstytucją pełniący obowiązki prezydent Jonathan automatycznie staje się pełnoprawnym prezydentem.
In fact, Acting President Jonathan Goodluck has taken this aspect into consideration and invited religious leaders to a dialogue.
Jednak w rzeczy samej pełniący obowiązki prezydenta Jonathan Goodluck wziął ten aspekt pod uwagę i zaprosił przywódców religijnych do dialogu.
2. Teatr
3. Edukacja
acting

Przykłady użycia - "acting" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInsulins and analogues, intermediate-acting combined with fast-acting, ATC Code:
Insuliny ludzkie i analogi, połączenie umiarkowanie i szybko działających insulin.
EnglishPharmacotherapeutic group: muscle relaxant, peripherally acting agent, ATC code:
Grupa farmakoterapeutyczna: lek zwiotczający mięśnie, działający obwodowo, kod ATC:
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix25 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog BASAL as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog BASAL oraz szybko działających insulin.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Basal as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Basal oraz szybko działających insulin.
EnglishPharmacotherapeutic group: insulins and analogues for injection, fast-acting.
Grupa farmakoterapeutyczna: insuliny i analogi do wstrzykiwań, szybko działające.
EnglishActing as the European Parliament, we must put pressure on the authorities in Burma.
Jako Parlament Europejski musimy bardzo wyraźnie oddziaływać na władze w Birmie.
EnglishProtaphane is often given in combination with fast-acting insulin products.
Protaphane jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishInsulatard is often given in combination with fast-acting insulin products.
Insulatard jest cz sto stosowany w skojarzeniu z insulinami szybko działaj cymi.
EnglishBy acting in this way, we show our unity and empathy at times of natural disasters.
Działając w ten sposób demonstrujemy jedność i empatię w czasie klęski żywiołowej.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishHowever, we can deal with it effectively primarily by acting at a global level.
Jednakże możemy się z nią efektywnie uporać, jedynie działając na szczeblu globalnym.
EnglishThis is no more than well-organised political play-acting between left and right.
Jest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
EnglishDoes it accept that Frontex is acting on the external borders of the European Union?
Czy akceptuje fakt, że Frontex działa na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej?
EnglishEuropol should be acting as a kind of coordinator and not be given special rights.
EUROPOL powinien być kimś w rodzaju koordynatora, a nie otrzymywać szczególne prawa.
EnglishThese are concerns and areas which we can only deal with by acting together.
Istnieją sprawy i obszary, które możemy rozwiązać tylko poprzez wspólne działanie.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Mix25 as well as a longer -acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog KwikPen as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog KwikPen oraz dłużej działającej insuliny.

"acting gig" - polskie tłumaczenie

acting gig
Polish
  • działając koncert
  • występ aktorski
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"acting governor" - polskie tłumaczenie

acting governor
Polish
  • pełniący funkcję gubernatora
  • pełniący obowiązki gubernatora
Więcej chevron_right