"Act of Parliament" po polsku

EN

"Act of Parliament" - polskie tłumaczenie

EN

Act of Parliament {rzeczownik}

volume_up
1. Polityka
Act of Parliament

Przykłady użycia - "Act of Parliament" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishNow is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.
Najwyższy czas, aby działać, a Parlament jest bardzo niezadowolony ze wstrzymywania tej sprawy.
EnglishI call on the Commission to act on Parliament's recommendations with urgency.
Wzywam Komisję do pilnego rozpatrzenia zaleceń Parlamentu.
EnglishFailure to do this would render unlawful any act this Parliament takes on the basis of a 754-strong Chamber - three over the limit of 751.
Jeśli stanie się inaczej, jakikolwiek akt Parlamentu Europejskiego przyjęty przez Izbę, w której zasiada 754 posłów - trzech ponad limit 751 posłów - będzie nieważny.
EnglishIn parallel, the Commission will make every effort to act on Parliament's request to be kept fully informed about work related to essential aspects of GSP.
Równocześnie Komisja podejmie wszelkie wysiłki mające na celu pełne informowanie Parlamentu, zgodnie z jego prośbą, o pracach związanych z najważniejszymi aspektami GSP.
EnglishHere there is good reason to act, which Parliament among others is now doing, for example by following up the Lamfalussy process to modernise the European supervisory structure.
Jest to dobry powód do działania, co między innymi czyni Parlament Europejski obecnie, na przykład przeprowadzając procedurę Lamfalussy'ego w celu modernizacji struktur nadzoru w Europie.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "Act of Parliament"

parliament rzeczownik
of przyimek
Polish
act rzeczownik
member of parliament rzeczownik
act of God rzeczownik
act of violence rzeczownik
act of public nature rzeczownik