"act of generosity" po polsku

EN

"act of generosity" - polskie tłumaczenie

act of generosity
PL
  • akt hojności
  • akt wielkoduszności

Przykłady użycia - "act of generosity" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

As an act of generosity, they found a family of three to give them to.
But when the same people benefitted from an act of generosity, they didn't have the urge to pay it forward.
Cooking and feeding people, he says, is an act of generosity.
Like organ donation, tissue donation is a powerful act of generosity that can help the blind to see and the lame to walk again.
Tissue donation is a powerful act of generosity that can help the blind to see and the lame to walk again.
Barely a day passes that we don't count our blessings for that act of generosity.
One wonders whether that anonymous waiter ever knew how much employment resulted from his simple act of generosity?
This act of generosity turned out to be a fatal error.
It was a final act of generosity that surprised no one.

Przykłady użycia - "act of generosity" po polsku

EnglishWe must not even pretend that turning a blind eye to illegal migration is an act of generosity.
Nie wolno nam udawać, że przymykanie oka na nielegalną migrację jest aktem wspaniałomyślności.
EnglishThis answer took seven minutes, and really gave me an insight into the incredible act of generosity this whole talk was for TED.
Ta odpowiedź zajęła siedem minut i zaoferowała mi zrozumienie tego jak niesamowitym aktem wielkoduszności dla TED była ta przemowa.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "act of generosity"

of przyimek
Polish
generosity rzeczownik
act rzeczownik
act of God rzeczownik
act of violence rzeczownik
act of public nature rzeczownik