"acronym" po polsku

EN

"acronym" - polskie tłumaczenie

EN

acronym {rzeczownik}

volume_up
If you're in any one of those roles -- and I think that probably is everybody who's listening to this talk -- the acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence.
Jeżeli jesteś w jednej z tych ról... prawdopodobnie chodzi o wszystkich, którzy mnie teraz słuchają... akronim to RASA, w sanskrycie oznacza sok lub esencję.

Przykłady użycia - "acronym" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe were totally dependent during those years on this amazing acronym, which is MAD.
W tych latach byliśmy całkowicie zależni od czegoś, co było znane pod ciekawą nazwą MAD (szalony).
EnglishAnd actually, I can relate to the whole like acronym thing and everything.
W gruncie rzeczy, można się odnieść do całości jako skrótowca.
EnglishSEO is an acronym for "search engine optimization" or "search engine optimizer."
SEO to skrót angielskiej nazwy „search engine optimizer”, czyli optymalizator witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek.
EnglishThe southern nations are known in English by the harsh acronym PIGS (Portugal, Italy, Greece, and Spain).
W języku angielskim kraje południowe (Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania) znane są pod przykrym skrótowcem PIGS [świnie].
EnglishThe acronym CEPOL is French and stands for Collège européen de police - European Police College in English.
Skrót „CEPOL” pochodzi z języka francuskiego, w którym agencja ta nosi nazwę Collège européen de police (Europejskie Kolegium Policyjne).
EnglishIn any case, Mr Heaton-Harris, you can be sure that from today onwards we will all know what this acronym stands for.
Panie pośle Heaton-Harris! Może być pan w każdym razie pewny, że począwszy od dziś wszyscy będziemy wiedzieć, co oznacza ten skrót.
EnglishIn the euro area, consumer price inflation is measured by the “Harmonised Index of Consumer Prices”, often referred to by its acronym of “HICP”.
W strefie euro inflację cen konsumpcyjnych mierzy się zharmonizowanym wskaźnikiem cen konsumpcyjnych (HICP).
EnglishIt elevates MOOTW -- how we pronounce that acronym -- from crap to grand strategy, because that's how you're going to shrink that gap.
A to prowadzi do działań wojennych innych niż wojna z bagna do wielkiej strategii, ponieważ tak właśnie zmniejsza się przepaść.
EnglishIt's some kind of acronym.
EnglishAnd finally, an acronym.
EnglishThe human juggernaut is permanently eroding Earth's ancient biosphere by a combination of forces that can be summarized by the acronym "HIPPO," the animal hippo.
Ludzka ślepa niszczycielska siła zubaża ziemską biosfere przez połączenie sił, które można określić jako "HIPPO", hipopotam.
EnglishAnd if you don't mind, privately now, in the future, I'm going to think of TED as an acronym for Technology, Entertainment and Dominicans.
Jeśli nie macie nic przeciwko, tak między nami mówiąc, w przyszłości zamierzam myśleć o Tedzie jako o akronimie od Technologia, Rozrywka i Dominikańczycy.
English"MANIAC," which became the acronym for the machine, Mathematical and Numerical Integrator and Calculator, "lost its memory."
MANIAC (takim akronimem ochrzczono maszynę, Mathematical And Numerical Integrator And Calculator - matematyczno-numeryczne urządzenie całkujące i obliczeniowe) „utracił pamięć”.
EnglishIf you're in any one of those roles -- and I think that probably is everybody who's listening to this talk -- the acronym is RASA, which is the Sanskrit word for juice or essence.
Jeżeli jesteś w jednej z tych ról... prawdopodobnie chodzi o wszystkich, którzy mnie teraz słuchają... akronim to RASA, w sanskrycie oznacza sok lub esencję.
EnglishThe first wish is to use the epilepsy responsive neurostimulator, called RNS, for Responsive NeuroStimulator -- that's a brilliant acronym -- for the treatment of other brain disorders.
Moim pierwszym życzeniem jest, aby można było używać naszego neurostymulatora dla leczenia nie tylko epilepsji, ale także innych schorzeń mających źródło w mózgu.
English. - (DE) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, in 2004 the European Network and Information Security Agency, known by the acronym ENISA, was founded.
sprawozdawczyni. - (DE) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, znana w skrócie jako ENISA, została utworzona w 2004 r.