"acquitted" po polsku

EN

"acquitted" - polskie tłumaczenie

EN acquitted
volume_up
{przymiotnik}

1. Prawo

acquitted
volume_up
uniewinniony {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "acquitted":

acquitted
English

Przykłady użycia - "acquitted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe perpetrators are either acquitted or sometimes charges are not even brought against them.
Sprawcy albo są uniewinniani, albo nawet nie wnosi się przeciwko nim oskarżeń.
EnglishLater, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
Niedawno została uniewinniona w wyniku drugiej apelacji.
EnglishOver this period it has been taking its first steps and, in our opinion, despite some difficulties, has acquitted itself well.
W tym okresie agencja stawiała pierwsze kroki, i naszym zdaniem, mimo pewnych trudności, radziła sobie dobrze.
EnglishOn this point we are therefore in line with the report regarding requests for the DNA of people who have been acquitted or discharged.
W tym punkcie jesteśmy więc zgodni ze sprawozdaniem, jeśli chodzi o wnioskowanie o DNA osób, które zostały uniewinnione lub zwolnione.
EnglishWe have lifted immunity - for criminal cases in courts - from 35 people, and so far half of them have been acquitted and the cases have been closed.
Uchyliliśmy immunitet - w związku z sądowym postępowaniem karnym - 35 osobom, i jak dotąd połowa z nich została uniewinniona, a sprawy zamknięte.
EnglishHowever, it should also be noted that in this instance, Siemens was acquitted in the case in the first ruling of the Criminal Court of Madrid issued on 22 June 2006.
Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku w pierwszym orzeczeniu tej sprawie, wydanym przez sąd karny w Madrycie w dniu 22 czerwca 2006 r., Siemens został oczyszczony z zarzutów.