"to acquit" po polsku

EN

"to acquit" - polskie tłumaczenie

EN

to acquit [acquitted|acquitted] {czasownik}

volume_up
2. Prawo
to acquit
They should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
Powinni oni zostać postawieni przed sądem, uniewinnieni lub skazani, uwolnieni lub uwięzieni.
In the end it was the European Court of Human Rights here in Strasbourg that fully acquitted Tillack last year.
Ostatecznie to Europejski Trybunał Praw Człowieka tu, w Strasburgu, całkowicie uniewinnił Tillacka w ubiegłym roku.

Przykłady użycia - "to acquit" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe European Parliament's 'crocodile tears' cannot acquit the EU of its inhumane, exploitative policy.
"Krokodyle łzy” wylewane w Parlamencie Europejskim nie oczyszczą UE z zarzutów stosowania niehumanitarnej polityki wyzysku.
EnglishAbove all, how does the Republic of Moldova acquit itself of its responsibility for these breaches of the most basic fundamental rights?
Przede wszystkim zaś, jak Republika Mołdawii ustosunkowuje się do kwestii odpowiedzialności za naruszenia podstawowych praw?
EnglishMr Bonde, we look to you as Chairman of your Group to ensure that you and your colleagues acquit yourselves in the House as parliamentarians.
Panie Bonde! Liczymy na to, że jako przewodniczący grupy dopilnuje pan, abyście pan i pańscy współpracownicy zachowywali się na sali obrad jak przystało parlamentarzystom.

Synonimy (angielski) dla "acquitted":

acquitted
English