EN

acquisitions {liczba mnoga}

volume_up
acquisitions (też: buys, purchases, shopping)
volume_up
zakupy {niemęskoos.}
acquisitions (też: additions, buys, purchases)
volume_up
nabytki {niemęskoos.}
acquisitions
volume_up
zdobycze {niemęskoos.}

Przykłady użycia - "acquisitions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFor your Yellow Pages ad, the CPA is 20% less than the revenue the acquisitions provide.
W przypadku reklamy w branżowym spisie firm koszt CPA jest o 20 mniejszy od zysku zapewnianego przez pozyskania.
EnglishPrudential assessment of acquisitions and increase of shareholdings (vote)
Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w przedsiębiorstwach sektora finansowego (głosowanie)
EnglishThis nightmare, ladies and gentlemen, is that of a Europe that would be limited to a community of intergovernmental acquisitions.
W koszmarze tym, panie i panowie, Europa sprowadza się do wspólnoty międzyrządowych transakcji.
EnglishThe internal market assumes that any European company can access acquisitions made in any Member State.
Rynek wewnętrzny zakłada, że dowolne przedsiębiorstwo europejskie ma dostęp do aktywów nabytych w którymkolwiek z państw członkowskich.
EnglishUsing this method allows you to focus primarily on how your advertising costs compare to the number of acquisitions those costs deliver.
Metoda ta umożliwia skoncentrowanie się na porównywaniu kosztów reklamy z liczbą transakcji pozyskanych dzięki tym kosztom.
EnglishPolicy based on the diplomatic means which have been used until now should produce an international understanding guaranteeing a fair division of potential territorial acquisitions.
Prowadzona do tej pory polityka na gruncie dyplomatycznym powinna doprowadzić do ogólnoświatowego porozumienia gwarantującego sprawiedliwy podział potencjalnych terytorialnych zdobyczy.
EnglishAcquisitions are the same thing as conversions: they're actions your customers take that you think are valuable, such as completing a purchase or signing up to receive more information.
Pozyskania są tym samym co konwersje: podejmowanymi przez klientów działaniami, które uznajesz za cenne, np. dokonanie zakupu lub zarejestrowanie się w celu otrzymywania dodatkowych informacji.

Synonimy (angielski) dla "acquisition":

acquisition