"acquired knowledge" po polsku

EN

"acquired knowledge" - polskie tłumaczenie

EN

acquired knowledge {rzeczownik}

volume_up
acquired knowledge (też: cognition, getting to know)

Przykłady użycia - "acquired knowledge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe same results, however, can be learned in exchanges with native speakers where students can actively use their freshly acquired knowledge.
Ten sam wynik uczący się osiągają w wymianie z rodowitymi użytkownikami języka, w której aktywnie korzystają z nabytych umiejętności.
EnglishI have been teaching for a long time, and in doing so have acquired a body of knowledge about kids and learning that I really wish more people would understand about the potential of students.
Dużo się dowiedziałam o dzieciach i przyswajaniu wiedzy. ~~~ Są rzeczy, które należy wiedzieć o potencjale uczniów.
EnglishSAP also offers group courses, which take place mainly outside the company grounds and aim at improving an already acquired knowledge of German.
Oferowane są również kursy grupowe, które najczęściej odbywają się poza siedzibą firmy i są skierowane do pracowników, którzy chcieliby pogłębić posiadaną już znajomość języka.
EnglishIn training, in the use of their acquired knowledge, women continue to suffer discrimination, which means that there is still no equality in the education and training systems.
W przypadku szkoleń, stosowania nabytej wiedzy, kobiety nadal są dyskryminowane, co świadczy o tym, że nadal nie ma równości w systemach kształcenia i szkoleń.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "acquired knowledge"

acquired przymiotnik
knowledge rzeczownik
profound knowledge rzeczownik
intimate knowledge rzeczownik
deep knowledge rzeczownik
to my knowledge
general knowledge rzeczownik
to acquire knowledge czasownik
theoretical knowledge rzeczownik
craving for knowledge rzeczownik
cultural knowledge rzeczownik
field of knowledge rzeczownik
good practical knowledge