EN

to acquire [acquired|acquired] {czasownik}

volume_up
to acquire (też: to buy)
It's a company that Microsoft acquired some years ago.
Microsoft kupił tę firmę parę lat temu.
Hopefully, the Iranian authorities will not order Mistral aircraft carriers in Saint-Nazaire, but will be able to acquire them a little later in Russia, built under a French licence.
Miejmy nadzieję, że władze irańskie nie zamówią lotniskowców Mistral w Saint-Nazaire, niemniej będą w stanie kupić je nieco później w Rosji, wybudowane na francuskiej licencji.
And what happened a month ago was that the Chinese company, Geely, they acquired the Volvo company, and then finally the Swedes understood that something big had happened in the world.
Miesiąc temu chińska firma Geely, Miesiąc temu chińska firma Geely, kupiła firmę Volvo. ~~~ W końcu Szwedzi zrozumieli, że coś wielkiego się stało na świecie.
to acquire (też: to buy, to procure)
They make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
Pozwalają one nabyć cechy charakteryzujące mobilnego pracownika.
Any non-citizen can acquire full rights, including the right to vote, by becoming a citizen.
Każdy z bezpaństwowców może nabyć pełne prawa, w tym prawo wyborcze, poprzez przyjęcie obywatelstwa.
Hybrid cars could be acquired for use by Members of Parliament.
Dla posłów Parlamentu można by nabyć samochody o napędzie hybrydowym.
Please provide some evidence that you are able to acquire new funds.
Proszę nam udowodnić, że są państwo w stanie zdobyć nowe fundusze.
The Chinese and Japanese economies, Australia and the United States are all trying to acquire this market.
Gospodarka chińska i japońska, Australia i Stany Zjednoczone starają się zdobyć ten rynek.
It is through these organisations that consumers gain strength and acquire more knowledge and information.
Dlatego, dzięki specjalnym organizacjom, będą mogli rosnąć w siłę oraz zdobyć więcej wiedzy i informacji.
to acquire (też: to cause)
Countries like Iran and North Korea are in the process of acquiring, or have the capability to acquire, a nuclear weapon.
Kraje takie jak Iran czy Korea Północna są w trakcie pozyskiwania, lub dysponują potencjałem do pozyskania broni jądrowej.
There also needs to be active continued development of higher education in Europe, however, even if it is easy to acquire trained and educated people from elsewhere.
Potrzebny jest również czynny i nieprzerwany rozwój szkolnictwa wyższego w Europie, nawet jeśli nietrudno jest pozyskać przeszkolonych i wykształconych ludzi skądinąd.
Countries like Iran and North Korea are in the process of acquiring, or have the capability to acquire, a nuclear weapon.
Kraje takie jak Iran czy Korea Północna są w trakcie pozyskiwania, lub dysponują potencjałem do pozyskania broni jądrowej.
Above all, we must set criteria, simplified terms and an equal chance of acquiring resources from the EU funds.
Przede wszystkim musimy określić kryteria i uproszczone warunki pozyskiwania środków z funduszy UE, a także zapewnić równe szanse w dostępie do nich.
Attention needs to be paid to ensuring a high degree of confidentiality in the process of acquiring and using biometric data.
Należy jednak zwrócić uwagę na zapewnienie wysokiego stopnia poufności w procesie pozyskiwania i wykorzystywania danych biometrycznych.
More than 40 000 hectares have already been acquired in this manner from Ethiopia to Indonesia.
Ponad 40 tysięcy hektarów przejęto w ten sposób: od Etiopii po Indonezję.
The new division took over the name GN Netcom from a producer of office data equipment that GN had acquired in 1984.
Przejął on swoją nazwę, GN Netcom, od producenta sprzętu biurowego, który został wykupiony przez GN w 1984 roku.
to acquire
to acquire

Przykłady użycia - "to acquire" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIn an era of globalisation, demographic problems acquire a much broader dimension.
W dobie globalizacji problemy demograficzne zyskują dużo szerszy wymiar.
EnglishNow, the next stage, the next important step, is to acquire the status of candidate country.
Kolejnym etapem - kolejnym ważnym krokiem - jest uzyskanie statusu kraju kandydującego.
EnglishPlease provide some evidence that you are able to acquire new funds.
Proszę nam udowodnić, że są państwo w stanie zdobyć nowe fundusze.
EnglishCitizens must be able to acquire a full understanding of our activities.
Muszą oni mieć możliwość pełnego zrozumienia naszych działań.
EnglishAs such, we have a double duty to help Zimbabwe acquire a democratically elected government.
Jesteśmy więc podwójnie zobowiązani pomóc Zimbabwe w utworzeniu wybieranego demokratycznie rządu.
EnglishAny non-citizen can acquire full rights, including the right to vote, by becoming a citizen.
Każdy z bezpaństwowców może nabyć pełne prawa, w tym prawo wyborcze, poprzez przyjęcie obywatelstwa.
EnglishI believe that Members only acquire legitimacy through election.
Uważam, że posłowie otrzymują mandat wyłącznie w drodze wyborów.
EnglishThey are never born out of an attempt to acquire new competences.
Nigdy nie rodzą się one z prób uzyskania szerszych kompetencji.
EnglishFor this reason, the EU should not be seeking to acquire competence over social policy at all.
Z tej przyczyny UE w ogóle nie powinna dążyć do uzyskania kompetencji w zakresie polityki społecznej.
EnglishThe Chinese and Japanese economies, Australia and the United States are all trying to acquire this market.
Gospodarka chińska i japońska, Australia i Stany Zjednoczone starają się zdobyć ten rynek.
EnglishSS (video): We found that the most important thing for permitting Bonobos to acquire language is not to teach them.
SS: Odkryliśmy, że najważniejsze w nabywaniu języka przez bonobo, to ich nie uczyć.
EnglishIt is high time that not just air passengers but rail passengers also acquire minimum rights.
Najwyższy czas, aby nie tylko pasażerowie połączeń lotniczych, ale także kolejowych, nabyli prawa minimalne.
EnglishThis is in the interests of businesses, which will acquire skilled and highly motivated employees.
Leży to w interesie przedsiębiorstw, które zyskują wykwalifikowanych, bardziej zmotywowanych pracowników.
EnglishThis will enable students to acquire the qualifications and develop the skills required by employers.
Umożliwi to studentom uzyskiwanie kwalifikacji i rozwijanie umiejętności wymaganych przez pracodawców.
EnglishIf you then stay in Italy continuously for 5 years, you will acquire the right to become a permanent resident.
W Belgii ten obowiązek dotyczy wszystkich obywateli spędzających tam więcej niż trzy miesiące.
EnglishWhich skills and qualifications would women be best advised to acquire in order to work in industry?
Zdobycie jakich umiejętności i kwalifikacji należałoby radzić kobietom, żeby mogły pracować w przemyśle?
EnglishThirdly, I want to mention that sport will acquire a firmer legal basis under the Lisbon Treaty.
Po trzecie, chciałbym wspomnieć, że sport uzyska bardziej pewną podstawę prawną na mocy traktatu lizbońskiego.
EnglishIn countries where corruption is rife, it is not difficult to acquire the right documents for a fish exporter.
W krajach o rozpowszechnionej korupcji nie ma problemów z pozyskaniem dokumentów eksportera ryb.
EnglishAdults should be a role model, thus helping children to acquire different types of knowledge and ability.
Dorośli powinni być autorytetami, które pomogą dzieciom zdobyć różnego rodzaju wiedzę i umiejętności.
EnglishThey make it possible for individuals to acquire the qualities which are characteristic of a mobile workforce.
Pozwalają one nabyć cechy charakteryzujące mobilnego pracownika.

"acquire a good" - polskie tłumaczenie

acquire a good
Polish
  • nabyć dobry
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "acquirement":

acquirement
acquirer