EN

acquainted {przymiotnik}

volume_up
1. ogólne
acquainted (też: unacknowledged)
2. "with"
acquainted (też: familiar, conversant)
volume_up
zaznajomiony {przym. m.} (z czymś)

Przykłady użycia - "acquainted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThou searchest out my path and my lying down, And art acquainted with all my ways.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
EnglishI am well acquainted with the practice, but nothing can justify historical revenge.
Bardzo dobrze znane mi są te praktyki, ale nic nie może usprawiedliwić historycznej zemsty.
EnglishYou are well acquainted with all these issues as a former Member of the European Court of Auditors.
Musimy wprowadzić uproszczenia na przyszłość, a przeszłość pozostawić za sobą.
EnglishI first became acquainted with...in..., when he joined...
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
EnglishTo read Schulze means to become acquainted with the German scale of things.
Czytać Schulzego oznacza znać niemieckie realia.
English(SV) Madam President, we have unfortunately become well acquainted with this problem in my own country, Sweden.
- (SV) Pani przewodnicząca! Niestety dobrze poznaliśmy ten problem w moim kraju, tzn. w Szwecji.
EnglishAnd that was my first time to be acquainted with that.
EnglishI hope that a facilitated visa regime between the EU and Georgia will also encourage Europeans to become acquainted with Georgia.
Mam nadzieję, że ułatwienia wizowe pomiędzy UE a Gruzją zachęcą również Europejczyków do poznawania tego kraju.
EnglishIn my opinion it is important to start at an early age with getting acquainted with the approaches of your neighbours or of other religions.
Moim zdaniem ważne jest, by na jak najwcześniejszym etapie rozpocząć zapoznawanie z przekonaniami własnych sąsiadów lub innymi religiami.
EnglishNow that you're more closely acquainted with URL parameters, let's go over how to set up a URL for ValueTrack using the examples below.
Po bliższym zapoznaniu z parametrami adresu URL przejdźmy teraz do kwestii konfigurowania go pod kątem funkcji ValueTrack. ~~~ Poniżej przedstawiamy przykłady.
EnglishThe European institutions should have developed a strategy for becoming acquainted with, reducing and eliminating this phenomenon ever since that time.
Instytucje europejskie powinny już dysponować opracowaną strategią, która pozwoliłaby na zbadanie, ograniczenie i wyeliminowanie tego zjawiska od tego czasu.
EnglishNevertheless, it is important to get better acquainted with each country's past so that we are able to appreciate democracy and adopt a brighter future outlook.
Niemniej jednak ważne jest bliższe zapoznanie się z przeszłością każdego kraju, abyśmy mogli docenić demokrację i przyjąć jaśniejsze perspektywy na przyszłość.
EnglishHe was despised, and rejected of men; a man of sorrows, and acquainted with grief: and as one from whom men hide their face he was despised; and we esteemed him not.
Najwzgardzeńszy był, i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, i jako zakrywający twarz swoję; najwzgardzeńszy mówię, skądeśmy go za nic nie mieli.
EnglishWhen she was two months old, the wife of your Estonian colleague, Sim Kallas, with whom you are well acquainted, was deported by Stalin, along with her mother and grandmother.
Kiedy żona pańskiego estońskiego kolegi, Siima Kallasa, którego dobrze pan zna, miała dwa miesiące, została deportowana przez Stalina wraz z matką i babką.
EnglishWould you like to go abroad and gain new experiences, become acquainted with people, do something meaningful and, learn a new language or just improve your knowledge of another language?
Chcesz wyjechać za granicę, aby zdobyć nowe doświadczenie, poznać nowych ludzi, zrobić coś pożytecznego, nabyć nowe umiejętności i nauczyć się innego języka?

Synonimy (angielski) dla "acquaintance":

acquaintance