EN

to acquaint with {czasownik}

volume_up
to acquaint with
to acquaint with

Przykłady użycia - "to acquaint with" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAcquaint now thyself with him, and be at peace: Thereby good shall come unto thee.
Przyuczaj się, proszę, z nim przestawać, a uczyń sobie z nim pokój: boć się tak będzie szczęściło.
EnglishOne more strange epidemic in the United States that I want to acquaint you with is this phenomenon of abuse and misuse of prescription drugs.
Kolejną dziwną epidemią w Stanach Zjednoczonych, z którą chciałbym was zaznajomić jest fenomen nadużywania i złego używania leków na receptę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to acquaint with"

with przyimek
with
to come up with czasownik
to do away with czasownik
to interfere with czasownik
to deal with czasownik
to hook up with czasownik