"acidotic" po polsku

EN

"acidotic" - polskie tłumaczenie

EN

acidotic {przymiotnik}

volume_up
1. Medycyna
acidotic

Przykłady użycia - "acidotic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLactic acidosis is characterised by acidotic dyspnoea, abdominal pain and hypothermia followed by coma.
Kwasica mleczanowa charakteryzuje się kwasiczą dusznością, bólem brzucha i hipotermią z następczą śpiączką.
EnglishLactic acidosis is characterised by acidotic dyspnoea, abdominal pain and hypothermia followed by coma.
Rozpoznanie Kwasica mleczanowa charakteryzuje się kwasiczą dusznością, bólem brzucha i hipotermią z następczą śpiączką.
EnglishDiagnosi Lactic acidosis is characterised by acidotic dyspnoea, abdominal pain and hypothermia followed by coma.
Rozpoznanie Kwasica mleczanowa charakteryzuje się kwasiczą dusznością, bólem brzucha i hipotermią z następczą śpiączką.
EnglishDiagnosis Lactic acidosis is characterised by acidotic dyspnoea, abdominal pain and hypothermia followed by coma.
Rozpoznanie Kwasica mleczanowa charakteryzuje się dusznością kwasiczą, bólem brzucha i hipotermią z następczą śpiączką.
EnglishElectrolyte imbalance, development of an acidotic state, and possible nervous system effects may occur.
Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, rozwój kwasicy, a także możliwe są działania niepożądane ze strony układu nerwowego.
EnglishElectrolyte imbalance, development of an acidotic state, and possibly central nervous system effects may occur.
Mogą wystąpić zaburzenia równowagi elektrolitowej, rozwój kwasicy, a także możliwe są działania niepożądane ze strony układu nerwowego.
EnglishDiagnosis of lactic acidosis Lactic acidosis is characterised by acidotic dyspnoea, abdominal pain and hypothermia followed by coma.
Rozpoznanie kwasicy mleczanowej Kwasica mleczanowa charakteryzuje się dusznością związaną z kwasicą, bólem brzucha i hipotermią, które poprzedzają śpiączkę.