"Achilles' heel" po polsku

EN

"Achilles' heel" - polskie tłumaczenie

EN

Achilles' heel {rzeczownik}

volume_up
1. "weakness", Mitologia
Achilles' heel
volume_up
pięta achillesowa {f.} [przen.] (słabość)
Secondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
Po drugie, monitorowanie pozostaje piętą achillesową tego prawodawstwa.
Security is the Achilles' heel of our computer systems.
Bezpieczeństwo jest piętą achillesową naszych systemów komputerowych.
The second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
Drugą piętą achillesową jest złożoność.

Przykłady użycia - "Achilles' heel" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHuman rights are clearly the Achilles heel of the Iranian regime.
Kwestia praw człowieka stanowi wyraźnie piętę achillesową irańskiego reżimu.
EnglishSecondly, monitoring remains the Achilles' heel of this legislation.
Po drugie, monitorowanie pozostaje piętą achillesową tego prawodawstwa.
EnglishSecurity is the Achilles' heel of our computer systems.
Bezpieczeństwo jest piętą achillesową naszych systemów komputerowych.
EnglishInnovation must be given special attention because it is innovation which is Europe's Achilles heel.
Należy poświęcić szczególną uwagę innowacjom, ponieważ to właśnie innowacje są pietą Achillesową Europy.
EnglishThe second Achilles' heel is complexity -- a growing fragility, a growing brittleness.
EnglishIt is also the Achilles heel of the European Union.
Jest to także pięta achillesowa Unii Europejskiej.
EnglishThere is the Achilles' heel of growing inequality -- those that are left out, those that feel angry, those that are not participating.
Pierwsza to nierówność rozwoju. ~~~ To ludzie spisani na straty, gniewni i wykluczeni.
EnglishAs for public procurements, they do often prove to be the Achilles heel of our work in the Member States.
Jeżeli chodzi o zamówienia publiczne - to rzeczywiście okazują się one często piętą achillesową naszych działań w państwach członkowskich.
EnglishWe will need to invest in quality education and basic research in the future but, as we all know, innovation is Europe's Achilles heel.
W przyszłości potrzebujemy inwestować w wysokiej jakości edukację, ale, jak wszyscy wiemy, innowacja jest piętą achillesową Europy.
EnglishThe Achilles heel is the existence of tax havens in various island states, a number of which even receive support from EU funds.
Naszą piętą achillesową jest istnienie w różnych państwach wyspiarskich rajów podatkowych, które często otrzymują nawet wsparcie z funduszy UE.
English(PL) Madam President, the provisions relating to enforcement legislation are often described as the Achilles' heel of the European system of justice concerning civil cases.
Pani Przewodnicząca! Przepisy w zakresie prawa egzekucyjnego często określa się mianem pięty achillesowej europejskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych.
EnglishThe admission of Romania and Bulgaria would therefore considerably increase the size of the EU's south-eastern Achilles heel and cause a threefold increase in the pressure it currently faces.
Przyjęcie Rumunii i Bułgarii znacznie powiększyłoby zatem południowo-wschodnią unijną piętę achillesową i doprowadziłoby do wzrostu presji odczuwalnej obecnie w tym obszarze.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "Achilles' heel"

heel rzeczownik
to heel czasownik
kitten heel rzeczownik
Polish
wedge heel rzeczownik
Polish
to come to heel czasownik
high heel rzeczownik
Polish