"aches" po polsku

EN

"aches" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
ache {rzecz.}
PL
PL
EN

aches {liczba mnoga}

volume_up
aches
volume_up
bóle {niemęskoos.}
These consist of nausea (feeling sick), fever and aches and pains.
Należą do nich nudności (mdłości), gorączka i bóle lub pobolewania.
flu-like symptoms, such as headache, aches and pains in the joints, feeling of weakness,
objawy grypopodobne, takie jak ból głowy, bóle stawów, uczucie osłabienia, zmęczenie,
severe muscle aches combined with flu-like symptoms
silne bóle mięśni z objawami grypopodobnymi;

Przykłady użycia - "aches" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishflu-like symptoms, such as headache, aches and pains in the joints, feeling of weakness,
objawy grypopodobne, takie jak ból głowy, bóle stawów, uczucie osłabienia, zmęczenie,
Englishif you have a muscle disorder called myopathy (repeated or unexplained muscle aches or pains)
jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę mięśni określaną jako miopatia (powtarzające się lub
EnglishThese consist of nausea (feeling sick), fever and aches and pains.
Należą do nich nudności (mdłości), gorączka i bóle lub pobolewania.
Englishstiffness, aches and pains (especially of the hip, knee and shoulder) and difficulty in movement.
Objawami martwicy kości są sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się.
Englishsevere muscle aches combined with flu-like symptoms
English– skin rash – flu-like symptoms, such as headache, aches and pains in the joints, feeling of weakness, tiredness, dizziness.
Może wystąpić zwiększenie ilości płytek krwi (trombocytów), które prawidłowo biorą udział w tworzeniu zakrzepu krwi.
EnglishIt aches in that space where his tooth would be, where his land would be, his house, his wife, his son, his beautiful daughter.
Boli w tej pustce, gdzie byłby jego ząb, gdzie byłaby jego ziemia, jego dom, jego żona, jego syn, jego piękna córka.
EnglishSigns of osteonecrosis are joint stiffness, aches and pains (especially of the hip, knee and shoulder) and difficulty in movement.
Objawami martwicy kości jest sztywność stawów, bóle (zwłaszcza bioder, kolan i barków) oraz trudności w poruszaniu się.
EnglishPatients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
Należy zalecić pacjentom kontakt z lekarzem, jeżeli cierpią na bóle stawów, sztywność lub trudności w poruszaniu się.
EnglishPatients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwają bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.
EnglishSigns of osteonecrosis are joint stiffness, aches and pains (especially of the hip, knee and shoulder) and difficulty in movement.
Objawami martwicy kości są sztywność stawów, ból (zwłaszcza w biodrze, kolanach i barkach) oraz trudności w poruszaniu się.
EnglishSigns of osteonecrosis are joint stiffness, aches and pains (especially of the hip, knee and shoulder) and difficulty in movement.
Do objawów osteonekrozy należą: ból i sztywność stawów (szczególnie bioder, kolan lub ramion) oraz trudności w poruszaniu się.
EnglishThe other half may have flu-like symptoms (fever, chills or feverishness and aches or pains in the muscles, bones and joints).
U pozostałych pacjentów mogą występować objawy grypopodobne (gorączka, dreszcze lub stan podgorączkowy oraz bóle mięśni, kości i stawów).
EnglishPatients should be advised to report promptly any persistent unexplained muscle aches, pain, tenderness or weakness.
Należy poinformować pacjentów o konieczności szybkiego zgłaszania utrzymujących się bólów, tkliwości lub osłabienia mięśni o niewyjaśnionej przyczynie.
EnglishSigns of osteonecrosis are joint stiffness, aches and pains (especially of the hip, knee and shoulder) and difficulty in movement.
Objawy martwicy kości to: sztywność stawów, ból i pobolewania (szczególnie biodra, kolana lub barku) oraz trudności w wykonywaniu ruchów.
EnglishPatients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
Należy poradzić pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwają bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.
EnglishPatients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
Należy zalecić pacjentom, aby zgłosili się do lekarza w przypadku wystąpienia bólów i sztywności stawów lub problemów z poruszaniem się.
EnglishPatients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
Zaleca się pacjentom, by zwrócili się o poradę lekarską, jeśli odczuwają bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.
EnglishPatients should be advised to seek medical advice if they experience joint aches and pain, joint stiffness or difficulty in movement.
Należy poradzić 117 pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwają bóle w stawach, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.
EnglishSigns of osteonecrosis are joint stiffness, aches and pains (especially of the hip, knee and shoulder) and difficulty in movement.
Do objawów martwicy kości należą: sztywność stawów, bóle stawów (zwłaszcza biodrowych, kolanowych i barkowych) oraz problemy z poruszaniem się.

Synonimy (angielski) dla "ache":

ache
aching
English