"acetylsalicylic acid" po polsku

EN

"acetylsalicylic acid" - polskie tłumaczenie

EN

acetylsalicylic acid {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
acetylsalicylic acid
Patients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Pacjenci powinni otrzymywać równocześnie kwas acetylosalicylowy.
Patients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Pacjenci powinni stosować jednocześnie kwas acetylosalicylowy.
Acetylsalicylic acid, thrombolytics, beta-blockers, nitrates:
Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, beta- adrenolityki, azotany:

Przykłady użycia - "acetylsalicylic acid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishin several doses for 2 - 5 days in association with acetylsalicylic acid
w dawkach podzielonych przez 2 do 5 dni w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym
EnglishThis medicinal product should not be mixed with Heparin and/ or acetylsalicylic acid.
Tego produktu leczniczego nie należy mieszać z heparyną i(lub) kwasem acetylosalicylowym.
EnglishOther antiplatelet medicinal products (acetylsalicylic acid, dipyridamole, ici
lecznicze (kwas acetylosalicylowy, dipirydamol, sulfinpirazon, tiklopidyna lub klopidogrel) i
EnglishDynastat can be used in combination with low dose acetylsalicylic acid
Lek Dynastat może być stosowany z małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego.
EnglishEfient is to be administered concomitantly with acetylsalicylic acid (ASA).
Efient należy podawać w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ASA).
EnglishYour doctor might prescribe acetylsalicylic acid or modify the shunt.
Lekarz może zalecić przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego lub modyfikację przetoki.
EnglishPatients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Leczenie powinno być skojarzone z podawaniem kwasu acetylosalicylowego.
Englishother allergic-type reactions after taking acetylsalicylic acid or NSAIDs.
pokrzywka lub inne reakcje typu alergicznego po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub NLPZ.
Englishif you are taking any drugs, such as acetylsalicylic acid to prevent platelet clumping
jeżeli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu depresji, nazywane selektywnymi inhibitorami
EnglishTamiflu can be taken with paracetamol, ibuprofen or acetylsalicylic acid (Aspirin).
Tamiflu można przyjmować razem z paracetamolem, ibuprofenem lub kwasem acetylosalicylowym (aspiryna).
EnglishPatients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Pacjenci powinni otrzymywać równocześnie kwas acetylosalicylowy.
EnglishPatients should receive concomitant treatment with acetylsalicylic acid.
Pacjenci powinni stosować jednocześnie kwas acetylosalicylowy.
EnglishAcetylsalicylic acid, thrombolytics, beta-blockers, nitrates:
Kwas acetylosalicylowy, leki trombolityczne, beta- adrenolityki, azotany:
EnglishA significant difference in GI safety between selective COX-2 inhibitors + acetylsalicylic acid vs.
Należy unikać jednoczesnego podawania celekoksybu i nieaspirynowych leków z grupy NLPZ.
EnglishNon-steroidal anti-inflammatory drugs and acetylsalicylic acid:
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy:
EnglishINTEGRILIN is intended for use with acetylsalicylic acid and unfractionated heparin.
Preparat INTEGRILIN jest przeznaczony do stosowania z kwasem acetylosalicylowym i niefrakcjonowaną heparyną.
Englishd acetylsalicylic acid or piroxicam treatment, nor the pharmacokinetics of digoxin at steady state.
krwawienia podczas leczenia kwasem acetylosalicylowym lub piroksykamem, ani na farmakokinetykę t le
EnglishDynastat can be used in combination with low dose acetylsalicylic acid
− leki neuroleptyczne – stosowane w leczeniu psychoz
Englishin one dose in association with acetylsalicylic acid
w jednej dawce w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym
Englishin one dose in association with acetylsalicylic acid
jednorazowo w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym

Synonimy (angielski) dla "acetylsalicylic acid":

acetylsalicylic acid

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "acetylsalicylic acid"

acid rzeczownik
acid przymiotnik
butyric acid rzeczownik
butanoic acid rzeczownik
citric acid rzeczownik
hydrochloric acid rzeczownik
hyaluronic acid rzeczownik
muriatic acid rzeczownik
nitro-hydrochloric acid rzeczownik
acetic acid rzeczownik
amino acid rzeczownik
Polish
benzoic acid rzeczownik
carbolic acid rzeczownik
Polish
carbonic acid rzeczownik