"acetylation" po polsku

EN

"acetylation" - polskie tłumaczenie

EN

acetylation {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
acetylation

Przykłady użycia - "acetylation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishFurther metabolism involves peptide hydrolysis and N-acetylation.
Dalszy metabolizm obejmuje hydrolizę peptydu i N- acetylację.
EnglishThe reduction to a putative amine, as well as the subsequent N-acetylation, occurs to a minor extent.
Procesy redukcji do aminy (putative amine), jak również następczej N- acetylacji, zachodzą jedynie w niewielkim zakresie.
EnglishPhenylacetate is a metabolically active compound that conjugates with glutamine via acetylation to form phenylacetylglutamine which is then excreted by the kidneys.
Fenylooctan jest związkiem metabolicznie czynnym, który wiąże się z glutaminą poprzez acetylację i tworzy fenyloacetyloglutaminę, która jest następnie wydalana przez nerki.

Synonimy (angielski) dla "acetyl":

acetyl