"acetic acid" po polsku

EN

"acetic acid" - polskie tłumaczenie

EN

acetic acid {rzeczownik}

volume_up
1. Chemia
acetic acid
Mannitol, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate, water for injections.
Mannitol, kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.
Sucrose, mannitol, glacial acetic acid and sodium hydroxide.
Sacharoza, mannitol, kwas octowy lodowaty, sodu wodorotlenek.
The other ingredients are acetic acid and mannitol in water for injections.
Inne składniki leku to kwas octowy i mannitol w wodzie do wstrzykiwań.

Przykłady użycia - "acetic acid" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English*Sodium acetate is formed by titrating glacial acetic acid with sodium hydroxide.
* Octan sodu powstaje w wyniku miareczkowania roztworu kwasu octowego lodowatego len
Englishmetacresol mannitol glacial acetic acid sodium acetate trihydrate water for injections
metakrezol mannitol kwas octowy lodowaty sodu octan trójwodny woda do wstrzykiwań
EnglishMannitol, glacial acetic acid, sodium acetate trihydrate, water for injections.
Mannitol, kwas octowy lodowaty, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.
EnglishContains: acetic acid glacial, sodium hydroxide, sodium chloride, water for injections.
Zawiera: kwas octowy lodowaty, wodorotlenek sodu, chlorek sodu, wodę do wstrzykiwań
EnglishSodium hydroxide, glacial acetic acid, sorbitol, polysorbate 80, water for injections.
Sodu wodorotlenek, lodowaty kwas octowy, sorbitol, polisorbat 80, woda do wstrzykiwań.
EnglishThe other ingredients are: sucrose, mannitol, glacial acetic acid, and sodium hydroxide.
Inne składniki leku to: sacharoza, mannitol, lodowaty kwas octowy, wodorotlenek sodu.
EnglishSucrose Mannitol Glacial acetic acid Sodium hydroxide (to adjust the pH)
Sacharoza Mannitol Kwas octowy lodowaty Sodu wodorotlenek (do uzyskania właściwego pH)
EnglishThe pH may have been adjusted with sodium hydroxide and acetic acid.
Odpowiednią wartość pH uzyskano za pomocą wodorotlenku sodu i kwasu octowego.
EnglishThe other ingredients are acetic acid and mannitol in water for injections.
Inne składniki leku to kwas octowy i mannitol w wodzie do wstrzykiwań.
EnglishThe other ingredients are sodium chloride, acetic acid glacial, sodium hydroxide and water for
Inne składniki to: chlorek sodu, kwas octowy lodowaty, wodorotlenek sodu i woda do
EnglishAcetic acid, glacial Sodium hydroxide Sorbitol (E420) Polysorbate 80 Water for injections
Kwas octowy, lodowaty Sodu wodorotlenek Sorbitol (E420) Polisorbat 80 Woda do wstrzykiwań
EnglishAcetic acid, glacial, sodium acetate trihydrate, sodium chloride and water for injections. ol
Kwas octowy (lodowaty) trójwodzian octanu sodu, chlorek sodu i woda do wstrzykiwań. aż
English*Sodium acetate is formed by titrating glacial acetic acid with sodium hydroxide.
* Octan sodu powstaje w wyniku miareczkowania roztworu kwasu octowego lodowatego wodorotlenkiem sodu.
EnglishThe other ingredients are sodium chloride, acetic acid, sodium acetate and water for injections.
inne składniki leku to sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan oraz woda do wstrzykiwań.
EnglishThe other ingredients are sodium chloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate and water for
inne składniki to sodu chlorek, kwas octowy, sodu octan trójwodny, woda do wstrzykiwań.
English*Sodium acetate is formed by titrating glacial acetic acid with sodium hydroxide.
do * Octan sodu powstaje w wyniku miareczkowania roztworu kwasu octowego lodowatego wodorotlenkiem sodu.
EnglishSodium acetate Glacial acetic acid Sodium chloride Water for injection
sodu octan kwas octowy lodowaty sodu chlorek woda do wstrzykiwań
EnglishSodium chloride Acetic acid (99 %) Sodium acetate Water for injections
Sodu chlorek Kwas octowy (99 %) Sodu octan Woda do wstrzykiwań
EnglishSodium chloride, sodium acetate trihydrate, acetic acid (glacial), water for injections
Substancje pomocnicze: sodu chlorek, sodu octan trójwodny, kwas octowy (lodowaty), woda do wstrzykiwań.
EnglishOther ingredients include sodium acetate, glacial acetic acid, sodium chloride, water for injection
Substancje pomocnicze: sodu octan, kwas octowy lodowaty, chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

Synonimy (angielski) dla "acetic acid":

acetic acid

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "acetic acid"

acetic przymiotnik
Polish
acid rzeczownik
acid przymiotnik
butyric acid rzeczownik
butanoic acid rzeczownik
citric acid rzeczownik
hydrochloric acid rzeczownik
hyaluronic acid rzeczownik
muriatic acid rzeczownik
nitro-hydrochloric acid rzeczownik
acetic anhydride rzeczownik
amino acid rzeczownik
Polish
benzoic acid rzeczownik
carbolic acid rzeczownik
Polish
carbonic acid rzeczownik