EN

aces {liczba mnoga}

volume_up
aces (też: advantages)
volume_up
atuty {niemęskoos.}
aces
volume_up
asy {niemęskoos.}
So these guys have actually a stronger hand -- three aces and two kings.
A ci gracze mają nawet silniejsze karty: trzy asy i dwa króle.

Przykłady użycia - "aces" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishSo these guys have actually a stronger hand -- three aces and two kings.
A ci gracze mają nawet silniejsze karty: trzy asy i dwa króle.
EnglishEurope has many aces up its sleeve, particularly as one of the world's leading trading powers.
Europa posiada wiele asów w rękawie, w szczególności jako jedna ze światowych potęg handlowych.