"ace" po polsku

EN

"ace" - polskie tłumaczenie

volume_up
ace {rzecz.}
volume_up
ace {przym.}

EN ace
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

ace
volume_up
as {m.}
I would have told them it was the ace of spades.
OK, szkoda, powiedziałbym im, że to był as pikowy.
Proszę: dziesiątka, walet, dama, król, as.
ace
volume_up
tuz {m.}
ace (też: eye, eyelet, run, spot)

2. Sport

ace
volume_up
as {m.} (serwisowy)
I would have told them it was the ace of spades.
OK, szkoda, powiedziałbym im, że to był as pikowy.
Proszę: dziesiątka, walet, dama, król, as.

Przykłady użycia - "ace" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTherefore, the combination of valsartan with an ACE inhibitor is not recommended.
Z tego względu jednoczesne stosowanie walsartanu i inhibitora ACE nie jest zalecane.
EnglishAngiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors may decrease the blood glucose levels.
Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) mogą zmniejszać stężenie glukozy we krwi.
EnglishThe combination with ACE inhibitors is not recommended (see sections 4.4 and 5.1).
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z inhibitorami ACE (patrz punkty 4. 4 i 5. 1).
EnglishIntestinal oedema has been reported rarely in patients treated with ACE inhibitors.
Obrzęk jelitowy obserwowano rzadko u pacjentów leczonych inhibitorami ACE.
EnglishConcomitant use of losartan and ACE-inhibitors has shown to impair renal function.
Wykazano, że równoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE pogarsza czynność nerek.
EnglishConcomitant use of losartan and ACE-inhibitors has shown to impair renal function.
Wykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE zaburzało czynność nerek.
EnglishSympathomimetics may reduce the antihypertensive effects of ACE inhibitors.
Leki sympatykomimetyczne mogą osłabiać działanie przeciwnadciśnieniowe inhibitorów ACE.
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors used to treat certain heart conditions
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
EnglishCough Commonly, cough has been reported with the use of ACE inhibitors.
Kaszel Podczas stosowania inhibitorów ACE obserwuje się występowanie kaszlu.
EnglishAn understanding of this problem area is a clear ace that the new Presidency holds.
Rozumienie tej problematyki jest oczywistym atutem nowej prezydencji.
EnglishAngiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitors used to treat high blood pressure or other
Picie soku grejpfrutowego może zwiększać stężenie leku TORISEL we krwi, dlatego należy
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat certain heart conditions or
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
EnglishACE inhibitor-induced cough should be considered as part of the differential diagnosis of cough.
W przypadku diagnostyki różnicowej należy wziąć pod uwagę etiologię jatrogenną.
EnglishIt can be used on its own and in combination with ACE inhibitors.
Preparat ten może być stosowany w monoterapii lub w skojarzeniu z inhibitorami ACE.
EnglishCo-administration of Firazyr with ACE inhibitors has not been studied.
Nie badano równoczesnego podawania preparatu Firazyr i inhibitorów ACE.
EnglishAntacids decrease the bioavailability of the concomitant use of ACE inhibitors.
Leki zobojętniające zmniejszają biodostępność inhibitorów ACE.
Englishangiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat certain heart conditions or high
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
Englishangiotensine converting enzyme (ACE) inhibitors (used to treat certain heart conditions or high
inhibitory enzymu konwertazy angiotensyny (ACE) (stosowane w leczeniu niektórych chorób
EnglishACE inhibitor-induced cough should be considered as part of the differential diagnosis of cough.
W rozpoznaniu różnicowym kaszlu należy brać pod uwagę kaszel wywołany inhibitorem ACE.
English%), 89.5 % heparin, 78.7 % beta blockers, 54.7 % ACE inhibitors and 63 % statins.
31, 1 %), 89, 5 % heparynę, 78, 7 % leki beta - adrenolityczne, 54, 7 % inhibitory ACE a 63 % statyny.