EN

accustomed {przymiotnik}

volume_up
accustomed (też: wont)
accustomed (też: cultivated, knowledgeable, skilled)

Przykłady użycia - "accustomed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are clearly not accustomed to thinking about how widespread the problem is.
Nie mamy zwyczaju myśleć, z jak powszechnym problemem mamy do czynienia.
EnglishRafael Sanchez became accustomed to the stage and soon tried his hand at directing.
Polubił scenę i wkrótce zaczął przymierzać się do reżyserowania.
EnglishMany people have become accustomed to these messages, and some are even tired of hearing and seeing them.
Wiele osób przyzwyczaiło się do tego przesłania, a niektórych już nawet one męczą.
Englishthen may ye also do good, that are accustomed to do evil.
także i wy, azaż będziecie mogli dobrze czynić, nauczywszy się źle czynić?
EnglishYou all are accustomed to having your cellphones work the large majority of the time.
Przywykliśmy, że komórki pracują przez większość czasu.
EnglishThe standards which are found there are far different from those to which we are accustomed in Europe.
Standardy, jakie tam panują, są dalekie od tych, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w Europie.
EnglishFrom tiny shrews [came] tenrecs, accustomed to the dark.
Począwszy od małych ryjówek, kretojeży nawykłych do ciemności.
EnglishNow, we're accustomed to thinking about emotions in this way, in simple, sort of, brief periods of time.
Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o emocjach w ten sposób, w uproszczeniu, w krótkich okresach czasu.
EnglishSince most users are accustomed to seeing blue links, you might also try using blue.
Można też spróbować wykorzystać kolor niebieski, ponieważ większość użytkowników jest przyzwyczajona do niebieskich linków.
EnglishSomething that would be useful for you to be accustomed to.
Coś co byłoby dobre, by się do tego przyzwyczaić.
EnglishWe are also accustomed to seeing posters and T-shirts and to everyone being free to express their opinion here.
Nie dziwi nas już widok plakatów i koszulek ani fakt, że każdy w Parlamencie może swobodnie wyrazić swoje zdanie.
EnglishAt the same time, processors pass on their large profit margin which they have been accustomed to hitherto in the sale price.
Jednocześnie w cenie sprzedaży przetwórcy ukrywają swoją wysoką marżę zysku, do której jak dotąd byli przyzwyczajeni.
EnglishThis has been one of the standards to which European consumers have become accustomed and to which European producers have adapted.
Jest to jeden ze standardów, do których europejscy konsumenci się przyzwyczaili, a europejscy producenci dostosowali.
EnglishWe cannot give in, adapt or become accustomed to the notion of an unresolved conflict, because there is no such thing.
Nie możemy ulegać koncepcji nierozwiązanego konfliktu, dostosowywać jej lub przyzwyczajać się do niej, ponieważ nie ma czegoś takiego.
EnglishThis included an extra EUR 2 million for entertainment to support the champagne lifestyle to which this place has become accustomed.
Wzrost ten obejmuje dodatkową kwotę 2 milionów euro na rozrywkę i finansowanie luksusowego stylu życia posłów, do którego tutaj przywykliśmy.
EnglishThose of us in the Committee on Agriculture and Rural Development who are in the Chamber today are more accustomed to debating agricultural matters at midnight.
Obecni dziś członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi są bardziej przyzwyczajeni do nocnych debat dotyczących rolnictwa.
EnglishBy constantly attempting to introduce these matters onto the list of fundamental rights, the European Left wants us to become accustomed to these concepts.
Ciągłe wprowadzanie tych zagadnień do katalogu praw podstawowych przez europejską lewicę ma nas przyzwyczaić do tych postulatów.
EnglishBoston is a little bit like Namibia in its cell phone coverage, (Laughter) so that we're not accustomed to that all the time, but some of the time.
W Bostonie, który nieco przypomina Namibię pod względem zasięgu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni ale czasem mamy zasięg.
EnglishPerhaps it is a kind of echo of former colonialism, or that they are accustomed to receiving direct aid, and so to receiving a kind of charity.
Może to jest jakieś echo byłego kolonializmu, albo przyzwyczajenie się do otrzymywania pomocy bezpośredniej, a więc otrzymania jak gdyby jałmużny.
EnglishMay I wish you luck and happiness in your future endeavours which, I am sure, will continue in the same style to which we have become accustomed here.
Chciałbym życzyć panu wszystkiego najlepszego w przyszłych zajęciach, które z pewnością będzie pan wykonywał w takim samym stylu, do jakiego pan nas przyzwyczaił.

Synonimy (angielski) dla "accustomed":

accustomed