EN

to accustom [accustomed|accustomed] {czasownik}

volume_up
to accustom
Something that would be useful for you to be accustomed to.
Coś co byłoby dobre, by się do tego przyzwyczaić.
By constantly attempting to introduce these matters onto the list of fundamental rights, the European Left wants us to become accustomed to these concepts.
Ciągłe wprowadzanie tych zagadnień do katalogu praw podstawowych przez europejską lewicę ma nas przyzwyczaić do tych postulatów.
In Boston ... Boston is a little bit like Namibia in its cell phone coverage, (Laughter) so that we're not accustomed to that all the time, but some of the time.
W Bostonie, który nieco przypomina Namibię pod względem zasięgu nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni ale czasem mamy zasięg.
to accustom (też: to adapt, to become familiar)
to accustom
volume_up
wdrożyć {czas. dk} (przyzwyczaić)
to accustom
We cannot give in, adapt or become accustomed to the notion of an unresolved conflict, because there is no such thing.
Nie możemy ulegać koncepcji nierozwiązanego konfliktu, dostosowywać jej lub przyzwyczajać się do niej, ponieważ nie ma czegoś takiego.
I do not know whether he has ever sat in a national parliament, but there, one becomes accustomed to holding night-time sessions, and for me, this is not an ungodly hour.
Nie wiem, czy zasiadał on kiedykolwiek w krajowym parlamencie, jednak tutaj człowiek przyzwyczaja się do nocnych sesji i dla mnie nie jest to nieludzka godzina.
It will have yet another additional effect: the actors on financial markets may not learn to be more cautious, because they will be accustomed to relying on help from taxpayers.
Będzie też jeszcze jeden dodatkowy skutek: podmioty rynków finansowych mogą nie nauczyć się większej ostrożności, gdyż przyzwyczają się do polegania na pomocy ze strony podatników.
to accustom
volume_up
wdrażać {czas. ndk} (przyuczyć, przyzwyczaić)
to accustom (też: to be in the habit of)

Synonimy (angielski) dla "accustomed":

accustomed