EN

accused {przymiotnik}

volume_up
accused (też: prosecuted)
He is accused of acts of terrorism in which many dozens of people have been killed.
Jest oskarżony o akty terroryzmu, w których straciły życie dziesiątki ludzi.
In Novosibirsk, photographer Yevgeny Ivanov was accused of 'resisting the authorities' and 'failing to register'.
W Nowosybirsku fotograf Jewgienij Iwanow został oskarżony o "stawianie oporu władzom” i "odmowę rejestracji”.
We are categorically opposed to the death penalty, regardless of what crimes the accused may be guilty of.
Kategorycznie sprzeciwiamy się karze śmierci, niezależnie od tego jakich zbrodni może być winny oskarżony.

Przykłady użycia - "accused" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Spanish Government certainly cannot be accused of inaction, quite the reverse.
Z pewnością nie można oskarżyć rządu hiszpańskiego o bezczynność, wręcz przeciwnie.
EnglishHe is accused of acts of terrorism in which many dozens of people have been killed.
Jest oskarżony o akty terroryzmu, w których straciły życie dziesiątki ludzi.
EnglishAccused of spying, sentenced to eight years and imprisoned, she went on hunger strike.
Oskarżona o szpiegostwo, skazana na osiem lat i uwięziona, rozpoczęła strajk głodowy.
EnglishAnd when he was accused by the chief priests and elders, he answered nothing.
A gdy nań skarżyli przedniejsi kapłani i starsi, nic nie odpowiedział.
EnglishMy next point is that I have been accused of concealing the voluntary nature of the tests.
Kolejna uwaga dotyczy oskarżenia o ukrywanie dobrowolnego charakteru testów.
EnglishThe Yemeni Government has repeatedly accused Iran of supporting the Shi'ite rebellion movement.
Rząd Jemenu wielokrotnie oskarżał Iran o wspieranie szyickiego ruchu powstańczego.
EnglishThose who call it a modern form of slavery cannot be accused of exaggeration.
Nie sposób zarzucić przesady tym, którzy nazywają go mianem "współczesnej formy niewolnictwa”.
EnglishThe Member States have accused Europe of not doing enough about them.
Państwa członkowskie oskarżyły Europę o nieczynienie w ich sprawach wystarczająco dużo.
EnglishThis regulation crucially undermines the accused's right to a fair trial.
Przepis ten wyraźnie osłabia prawo oskarżonego do uczciwego procesu.
EnglishAnd we would be accused of pirates for doing that, because this music has been propertized.
Robiąc to możemy być oskarżeni o piractwo, prawda ponieważ ta muzyka została uwłaszczona.
EnglishWhen I made this proposal, I was accused of being a 'green activist'.
Kiedy przedstawiłem przedmiotowy wniosek, zostałem posądzony o bycie "zielonym aktywistą”.
EnglishYesterday, Mr Camara accused France of humiliating Africans by breaking off relations with Guinea.
Pan Camara zarzucił wczoraj Francji, że zrywając z nim stosunki poniżyła Afrykanów.
EnglishAnd desiring to know the cause wherefore they accused him, I brought him down unto their council:
A chcąc wiedzieć przyczynę, dla której by nań skarżyli, wywiodłem go przed ich radę;
EnglishIt is in the interest of an accused party, in my opinion, for there to be a very clear answer.
W interesie strony oskarżonej zawsze leży, według mnie, zapewnienie jasnych odpowiedzi.
EnglishMr President, Mr Rübig has accused me twice now of bringing a firearm into the Chamber.
Panie przewodniczący! Pan Rübig już dwukrotnie oskarżył mnie o wnoszenie do Izby broni palnej.
EnglishThere are two things of which Parliament and the Committee on International Trade cannot be accused.
Dwóch rzeczy Parlamentowi i Komisji Handlu Międzynarodowego nie można zarzucić.
EnglishI have already mentioned the trial in Turin, where Swiss and Belgian owners are accused.
Wspomniałem już o procesie w Turynie, gdzie oskarżonymi są właściciele ze Szwajcarii i Belgii.
EnglishThe United Nations peacekeepers have been accused of spreading this contagion.
O rozprzestrzenianie tej zarazy oskarżono siły pokojowe ONZ.
EnglishWe should recommend to the accused to cooperate with investigating bodies.
Powinniśmy zalecić oskarżonym współpracę z organami śledczymi.
EnglishMrs Senyszyn accused the Catholic Church of oppressing women.
Pani poseł Senyszyn oskarżała Kościół katolicki o opresyjność wobec kobiet.

"accused the governor of" - polskie tłumaczenie

accused the governor of
Polish
  • oskarżony gubernatora
  • oskarżył gubernatora o
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Synonimy (angielski) dla "accusation":

accusation